Hội thảo khoa học “Lịch sử Đảng bộ xã Ea Kly (1996-2000)”

Hội thảo khoa học “Lịch sử Đảng bộ xã Ea Kly (1996-2000)” (28/09/2021)

Ngày 24/9/2021, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên phối hợp cùng Đảng ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân xã Ea Kly tổ chức hội thảo khoa học “Lịch sử Đảng bộ xã Ea Kly (1996-2000)”

  •  
     
  •