Hội thảo "Nghiên cứu Nhật Bản tại Đông Nam Á" lần thứ hai

Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Hiệp hội nghiên cứu Nhật Bản khu vực Đông Nam Á

Hà Nội

Hội thảo quốc tế

Hội thảo

Xã Hội

22/10/2009 - 23/10/2009

      Trong những năm gần đây quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam, cũng như quan hệ giữa Nhật Bản với các nước Đông Nam Á đang phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa.  Điều đó đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự quan tâm lẫn nhau giữa các nước trong lĩnh vực học thuật với nhiều hoạt động hợp tác nghiên cứu và mở rộng giao lưu.
     
Những thập kỷ qua Nhật Bản là cường quốc kinh tế đứng thứ hai thế giới. Nhật Bản có những kinh nghiệm quý báu về phát triển kinh tế và xây dựng đất nước, gìn giữ và kế thừa những giá trị văn hóa truyền thống. Với mô hình đàn nhạn bay thì Nhật Bản là con nhạn đầu đàn đã có vai trò cổ súy các quốc gia Châu Á vươn lên. Vì vậy, kinh nghiệm và bản sắc của Nhật Bản trở thành chủ đề lớn cho các hoạt động nghiên cứu không chỉ ở các quốc gia Đông Nam Á mà còn của các nước trên toàn thế giới.

Trong những năm qua, Việt Nam cùng với việc tích cực giảng dạy học tập tiếng Nhật thì hoạt động nghiên cứu về Nhật Bản cũng đang được đẩy mạnh và phát huy hiệu quả, trong đó Viện Khoa học xã hội Việt Nam có vai trò tiên phong. Hoạt động nghiên cứu về Nhật Bản của Viện Khoa học xã hội Việt Nam là hoạt động toàn diện và ngày càng có chiều sâu nhằm đáp ứng tốt hơn chủ trương về xây dựng quan hệ đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam – Nhật Bản đã được Thủ tướng chính phủ hai nước cam kết.

Tìm hiểu, nghiên cứu về Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực khác nhau tựu trung vẫn là nhằm tăng cường sự hiểu biết, sự hợp tác thân thiện hơn nữa giữa nhân dân các nước trong khu vực với nhân dân Nhật Bản, góp phần thúc đẩy tình hữu nghị, hòa bình và sự phát triển phồn vinh của khu vực. Với ý nghĩa đó, Hội thảo hi vọng rằng, Quỹ giao lưu Quốc tế Nhật Bản, Sứ quán Nhật Bản, Trung tâm giao lưu văn hóa Quốc tế của Nhật Bản, Học viện Inamori Đại học Kagoshima… tiếp tục và mãi mãi là những người bạn đồng hành với Việt Nam về nghiên cứu Nhật Bản trong giai đoạn tới.

  •  
     
  •