Di dân, phát triển và giảm nghèo

Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Liên hợp quốc tại Việt Nam (UN)

Hà Nội

Hội thảo quốc tế

Hội thảo

Xã Hội

05/10/2009 - 06/10/2009

      Chủ đề của Hội thảo không chỉ quan trọng đối với Việt Nam mà với cả nhiều nước khác trên thế giới, thực tế di cư cũng chính là chủ đề của Báo cáo Phát triển con người toàn cầu của UNDP năm 2009. Di cư luôn là một chủ đề của nhân loại kể từ khi tổ tiên chúng ta rời khỏi Châu Phi đến nay. Trong lịch sử, Việt Nam đã trải qua nhiều thời kỳ với những cuộc di dân lớn trong nước, ngay cả trong những thập niên gần đây cũng vậy. Động lực chủ yếu của làn sóng di cư là sự phát triển kinh tế nhanh chóng của đất nước trong 20 năm qua, người dân di cư để mưu cầu một cuộc sống tốt hơn và tìm việc làm tại các thành phố đang phát triển và các khu công nghiệp đang mở rộng tại Việt Nam. Di cư trong nước gần đây diễn ra trùng với sự phát triển kinh tế nhanh chóng của Việt Nam. Có một nhận định chung là trong hai thập kỉ qua, di cư từ nông thôn ra thành thị và đến các khu công nghiệp đã đáp ứng phần lớn nhu cầu lao động phục vụ phát triển công nghiệp và đầu tư nước ngoài kể từ sau Đổi mới. Nhờ có sự phát triển kinh tế trong những năm qua Việt Nam đã giảm được đáng kể tỉ lệ nghèo đói (t 58% năm 1993 xuống 15,9% năm 2006 – Tổng cục Thống kê, 2007), rõ ràng di cư chính là một trong những trụ cột làm nên thành công trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. Như vậy, di cư mang lại lợi ích nhiều mặt như đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và địa phương.

Hội thảo có sự tham gia của các nhà khoa học, các chuyên gia trên thế giới như Ôxtrâylia, Philipin, Trung Quốc, Hà Lan… và các nhà khoa học đến từ các bộ, trường đại học, viện nghiên cứu của Việt Nam. PGS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Phó chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam và TS. Bruce Campbell, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc đã phát biểu khai mạc hội thảo.

Sau khi nghe Công bố Báo cáo Phát triển con người năm 2009 về Di dân và Phát triển của Liên hợp quốc, Hội thảo được chia làm 4 phiên, phiên thứ nhất: Di dân, phát triển và giảm nghèo do PGS.TS. Nguyễn Xuân Thắng (VASS) & TS. Suzette Michell (Tổ chức Phát triển Phụ nữ của Liên Hợp quốc - UNIFEM) chủ tọa; phiên thứ 2: Di dân nông thôn và tác động của di dân ở các vùng xuất cư do TS. Trần Văn Chiến (TC Dân số) & TS. Cristina Lim (Đại học Tổng hợp Ateneo Naga, Philipin) chủ tọa; phiên thứ 3: Di dân, đô thị hóa và nghèo đô thị do TS. Vũ Tuấn Anh (Viện Kinh tế Việt Nam, VASS) & ông Andy Bruce (Tổ chức Di cư quốc tế - IOM) chủ tọa; phiên thứ 4: Khuyến nghị và bế mạc hội thảo do TS. Đặng Nguyên Anh (VASS), GS.TS. Robyn Iredale (Đại học Tổng hợp Quốc gia ANU, Ôxtrâylia) & ông Christophe Bahuet (UNDP) chủ tọa.

Hội thảo cung cấp bằng chứng giúp chúng ta tìm hiểu những tác động tích cực và tiêu cực của di dân trong nước tại Việt Nam và xác định những thay đổi chủ đạo cần thực hiện trong các chính sách và thực tiễn nhằm tạo thêm nhiều lựa chọn cho người di cư, đặc biệt là người nghèo, để từ đó bản thân họ và toàn xã hội có thể được hưởng lợi từ quá trình di cư.

  •  
     
  •