Hội thảo Văn học Nhật Bản

Viện Văn học, Trung tâm Giao lưu Văn hoá Nhật Bản tại Việt Nam

Hà Nội

Hội thảo quốc tế

Hội thảo

Văn học

16/09/2009 - 18/09/2009

Như chúng ta đã biết, Việt Nam và Nhật Bản tuy ở hai khu vực khác nhau của Châu Á nhưng do những điều kiện lịch sử và văn hóa cả hai cùng có những thời kỳ chịu ảnh hưởng tư tưởng văn chương, học thuật và văn hóa Trung Hoa. Từ cuối thế kỷ XIX trở đi, cũng như nhiều quốc gia trong khu vực, Việt Nam và Nhật Bản lại cùng chịu ảnh hưởng nhiều mặt từ phương Tây. Đó là những điều kiện khách quan tạo nên những điểm tương đồng giữa văn hóa, văn học hai nước. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, do sự chi phối của những đặc điểm truyền thống nên văn hóa, văn học hai nước cũng có những điểm dị  biệt, mang bản sắc dân tộc độc đáo và rõ nét.

Trong thời gian diễn ra Hội thảo, Giáo sư văn học Mitsuyoshi Numano thuộc Đại học Tôkyô đã thuyết trình và trao đổi khoa học với các học giả, nhà nghiên cứu trẻ và các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam về lịch sử và đặc trưng của văn học Nhật Bản – Từ Momonoaware đến Kawaii nêu lên những đặc trưng xuyên suốt nền văn học Nhật Bản với lịch sử 1300 năm; và thế giới thơ và tiểu thuyết – từ “Truyện Genji” đến Murakami Haruki.

Các bài thuyết trình và trao đổi của Giáo sư Mitsuyoshi Numano là một cơ hội tốt để chúng ta nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về lịch sử văn học Nhật Bản và các thành tựu văn học tiêu biểu, đặc biệt là đối với các bạn học sinh, sinh viên, các nhà nghiên cứu trẻ đang học tập, tìm hiểu văn hóa, văn học Nhật Bản.

  •  
     
  •