“Tác động xã hội vùng của các khu công nghiệp ở các nước Đông Nam Á và Việt Nam”

Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới

Hà Nội

Hội thảo quốc tế

Hội thảo

Xã Hội

27/06/2009 - 27/06/2009

Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Phó Chủ tịch Viện KHXH Việt Nam cũng nhấn mạnh Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đang thực hiện mục tiêu đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, chính vì thế những ý kiến trao đổi của các nhà khoa học tại Hội thảo này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với việc thực hiện các mục tiêu phát triển của Việt Nam. PGS hy vọng rằng qua việc phân tích các yếu tố dẫn đến thành công cùng những nguyên nhân của các vấn đề còn tồn tại ở các KCN của cả Việt Nam và Đông Nam Á mà các nhà khoa học trao đổi tại Hội thảo sẽ giúp cho Việt Nam rút được kinh nghiệm, từ đó có thể tìm ra những giải pháp khả thi khác trong việc khắc phục được những khó khăn và vướng mắc mà các KCN Việt Nam đang gặp phải trong quá trình xây dựng và phát triển.

Ban tổ chức Hội thảo đã lựa chọn 10 bài viết của các nhà khoa học của Việt Nam và Nhật Bản để trình bày tại Hội thảo. Các tham luận này đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi hết sức sâu rộng của các nhà khoa học và nhiều người tham dự, vì ý nghĩa xã hội nóng bỏng của nó liên quan đến các vấn đề như: lao động nhập cư, ô nhiễm môi trường, biến đổi văn hoá, vốn đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ sở hạ tầng…

  •  
     
  •