Tái cấu trúc nền kinh tế sau khủng hoảng tài chính toàn cầu: Kinh nghiệm của Hàn Quốc và những vấn đề của Việt Nam

Hội đồng Nghiên cứu Kinh tế, Khoa học xã hội và Nhân văn Hàn Quốc (NRCS), Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

Hà Nội

Hội thảo quốc tế

Hội thảo

Kinh tế

17/08/2010 - 18/08/2010

Sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1992 đến nay Hàn Quốc và Việt Nam đã không ngừng mở rộng các hoạt động giao lưu song phương trên nhiều lĩnh vực, Hội thảo này là Hội thảo cấp cao đầu tiên giữa các nhà khoa học xã hội Việt Nam và Hàn Quốc được tổ chức tại Hà Nội trong bối cảnh lãnh đạo cấp cao của hai nước đang chỉ đạo thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước với tư cách là đối tác hợp tác chiến lược của nhau.

Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều nét tương đồng về văn hoá, Hàn Quốc là một trong số ít quốc gia thành công trong phát triển rút ngắn, vượt qua bẫy thu nhập trung bình, gia nhập các nước OECD và hiện có nền kinh tế đứng thứ 12 trên thế giới. Việt Nam đang đứng trong danh sách các nước đang phát triển có thu nhập trung bình thấp, đang trong quá trình soạn thảo chiến lược phát triển nhanh và bền vững đất nước giai đoạn 2011-2020, nhằm mục tiêu đến năm 2020 về cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, có nhập trung bình, tạo nền tảng để sau 3 hoặc 4 chiến lược 10 năm, vượt qua bẫy thu nhập trung bình để trở thành nước công nghiệp phát triển vào giữa thế kỷ này. Đây là một thách thức rất lớn mà Việt Nam phải đối mặt và vượt qua. Đồng thời Việt Nam cũng có rất nhiều cơ hội rút ngắn quá trình phát triển do thế giới toàn cầu hoá và hội nhập tạo ra.

Tại Hội thảo các nhà khoa học đã trao đổi những kết quả nghiên cứu về thế giới hậu khủng hoảng tài chính toàn cầu, kinh nghiệm đối phó với cuộc khủng hoảng của Việt Nam và Hàn Quốc, kinh nghiệm phát triển của Hàn Quốc và những vấn đề phát triển đang đặt ra cho Việt Nam, về triển vọng hợp tác phát triển Việt Nam và Hàn Quốc…Thực tế cuộc khủng hoảng tài chính gần đây đã để lại bài học quan trọng về tái cơ cấu hệ thống tài chính quốc tế và sự quản lý toàn cầu, thông qua cuộc khủng hoảng tài chính lần này, chúng ta cùng hiểu được rằng nền kinh tế thế giới đang được liên kết chặt chẽ và có sự tương tác lẫn nhau, xu thế quốc tế hoá đang diễn ra nhanh chóng với tốc độ kinh ngạc.

  •  
     
  •