Bảo đảm an sinh xã hội – kinh nghiệm Nhật Bản

Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam

Hà Nội

Hội thảo quốc tế

Hội thảo

Chăm sóc sức khoẻ, Y tế

22/12/2010 - 22/12/2010

Nhằm mục đích cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng và thực hiện chính sách bảo đảm ngày càng tốt hơn an sinh xã hội và phúc lợi xã hội của đất nước, Hội thảo đã được nghe GS. Eiji Tajika, giảng viên Đại học Hitotsubashi, Nhật Bản thuyết trình chuyên đề “Xây dựng hệ thống hưu trí công” với các nội dung: Hoạch định chính sách công trong bối cảnh phát triển; An sinh xã hội: Hệ thống hưu trí công; Những hệ luỵ của hệ thống hưu trí công PAYG (Pay-As-You-Go) của Nhật Bản. Và GS. Tetsuo Fukawa, Chủ tịch Viện Phúc lợi tương lai, Nhật Bản thuyết trình chuyên đề “Bảo hiểm y tế Nhật Bản” nêu những đặc trưng của bảo hiểm y tế Nhật Bản: Bảo hiểm toàn dân (chế độ bảo hiểm theo ngành nghề, không có sự cạnh tranh giữa các tổ chức bảo hiểm); Chế độ chi trả theo giá do nhà nước quy định và khối lượng công việc thực tế căn cứ theo bảng chấm điểm mức thù lao khám chữa bệnh; Chế độ thẩm định và chi trả mức thù lao khám chữa bệnh theo hình thức chuyển ngang giữa các chế độ; Bình đẳng đối với các dịch vụ y tế. Và nêu bài học từ kinh nghiệm Nhật Bản:

Chế độ thẩm định, chi trả thù lao khám chữa bệnh theo hình thức chuyển ngang giữa các chế độ sẽ đóng góp lớn cho việc tiếp cận một cách bình đẳng đối với các dịch vụ y tế toàn dân; Khi xem xét đến các dịch vụ y tế mang tính bền vững thì cần thiết phải có sự cân bằng giữa quan điểm kiểm soát sự gia tăng gánh nặng (chi trả) và quan điểm duy trì và tăng cường chức năng của an sinh xã hội; Để có thể yêu cầu sự đóng góp của người dân và phát huy chức năng yêu cầu đối với chế độ, đòi hỏi phải vận hành chế độ một cách hợp lý; Để vận hành chế độ một cách hợp lý không thể thiếu được sự tham gia của người bệnh, do đó cần thiết phải thúc đẩy việc cung cấp thông tin cho người bệnh, mở rộng sự lựa chọn cho người bệnh, và vận hành chế độ  một cách linh hoạt hơn; Có lẽ đã đến lúc cần chấm dứt sự hạn chế trong việc tiếp cận tự do của người bệnh đối với các dịch vụ.

Hội thảo đã đem lại nhiều hiểu biết sâu hơn về chính sách bảo đảm ngày càng tốt hơn an sinh xã hội và phúc lợi xã hội của Nhật Bản.

  •  
     
  •