Quan hệ Việt Nam – Ucraina: Lịch sử, hiện trạng và triển vọng

Viện Nghiên cứu Châu Âu

Hà Nội

Hội thảo quốc tế

Hội thảo

Hợp tác quốc tế

12/05/2011 - 12/05/2011

Thông qua các tham luận trình bày và thảo luận tại hội thảo, các vấn đề nổi bật được nêu lên và đi đến thống nhất gồm:

Việt Nam và Ucraina có mối quan hệ truyền thống lâu đời từ thời Liên bang Xô Viết, và tiếp tục không ngừng củng cố kể từ sau khi Ucraina độc lập. Cho đến nay, hai nước có nhiều chuyến thăm lẫn nhau của các nhà lãnh đạo và hai bên đã ký kết nhiều văn kiện trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, sau khi Tổng thống Ucraina - Viktor Yanucovick có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 25 đến ngày 27/3/2011 khẳng định: “Quan hệ Ucraina – Việt Nam đã bước sang một giai đoạn mới, chuyến thăm đã đưa ra tổng thể phát triển mối quan hệ hai nước trong tương lai”.

Hai nước phát triển quan hệ toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, từ kinh tế, chính trị, khoa học kỹ thuật, văn hóa giáo dục… Ucraina có nhiều thế mạnh mà Việt Nam có thể khai thác cho quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hoá như công nghiệp chế tạo, năng lượng, thủy điện, công nghiệp quân sự, khai thác khoáng sản… Việt Nam có nhiều ngành hàng có thể đáp ứng tốt cho thị trường Ucraina như thủy sản, dệt may, đông dược…. Một trong điểm lưu ý trong quan hệ Việt Nam – Ucraina là có một bộ phận Cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống ở Ucraina, với gần 10.000 người là cầu nối giúp thúc đẩy quan hệ giữa hai nước phát triển mạnh hơn. Tuy nhiên, quan hệ kinh tế - thương mại hai chiều vẫn chưa tương xứng tiềm năng với mối quan hệ truyền thống vốn có.

Hai nước có điểm chung là đều trong quá trình chuyển đổi từ mô hình kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường, cải cách hội nhập sâu rộng vào thế giới cho nên hai bên có thể trao đổi học tập kinh nghiệm về hội nhập quốc tế và phát triển bền vững. Tiềm lực kinh kế của Ucraina và Việt Nam và sự tương hỗ giữa hai nền kinh tế tạo nên những tiền đề cho sự phát triển sau này và thắt chặt quan hệ kinh tế thương mại song phương.

Cuối cùng, cả hai nước cần tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ các doanh nghiệp hai bên đẩy mạnh giao thương và hợp tác đầu tư, tạo thêm cơ sở để đẩy mạnh hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia, như khẳng định của ngài Đại sứ Ucraina tại Việt Nam phát biểu tại Hội thảo: “Xây dựng liên hệ trực tiếp giữa các doanh nghiệp Ucraina và Việt Nam là một yếu tố không thể thiếu trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước đối với việc duy trì tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu song phương và đạt được dòng vốn đầu tư dương. Ngoài ra, cần thiết phải tăng cường trao đổi thông tin về triển lãm, hội chợ thương mại, tạo điều kiện giúp đỡ các doanh nghiệp hai nước tham gia các sự kiện đó, cũng như các hội thảo, diễn đàn chung và quốc tế được tổ chức tại lãnh thổ mỗi nước”.

Tập hợp các báo cáo và tham luận của các tác giả tham gia hội thảo được Ban tổ chức biên tập và được lên kế hoạch in thành sách kỷ yếu trong thời gian tới.

  •  
     
  •