Chia sẻ kinh nghiệm chống lạm phát của Brazil

Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

Hà Nội

Hội thảo quốc tế

Hội thảo

Kinh tế

08/06/2011 - 08/06/2011

Tại Hội thảo đại biểu tham dự đã được nghe các bài trình bày của TS. Leonardo Monteiro Monasterio, Chuyên gia kinh tế, Viện Nghiên cứu kinh tế ứng dụng IPEA – Brazil và TS. Nguyễn Thắng, Giám đốc, Trung tâm Phân tích và Dự báo thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Các báo cáo đã cung cấp chi tiết các thông tin liên quan đến chỉ số lạm phát, tăng trưởng và phát triển của cả Việt Nam và Brazil trong giai đoạn từ năm 2000 đến nay. Đặc biệt cả hai báo cáo đều chú trọng đến những vấn đề hết sức cụ thể liên quan đến tình hình kinh tế vĩ mô, đưa ra nguyên nhân, lịch sử của vấn đề và những biện pháp mà hai quốc gia đã và đang nỗ lực giải quyết.

Theo TS. Leonardo Monteiro Monasterio thì từ năm 2002 đến nay Brazil còn có nhiều vấn đề phải đối mặt để giảm lạm phát đó là: Các vấn đề liên quan đến tài khoá chưa giải quyết xong hoàn toàn; gánh nặng tài khoá tăng cao; khủng hoảng tài khoản vãng lai; các hiện tượng bong bóng. Xu hướng mà Brazil đang hướng tới để giải quyết vấn đề này chính là tăng giá hàng hoá, mở rộng tài khoá liên quan đến khủng hoảng 2008 và bầu cử năm 2010, kiểm soát tỷ giá là một kênh mà Brazil đang thực thi để chuyển giá quốc tế vào nền kinh tế trong nước. Sau những giai đoạn lạm phát, Brazil đã tìm thấy nhiều bài học cho riêng mình đối với lạm phát đó là: Lạm phát làm giàu của cải và thu nhập; chỉ số hoá làm tăng giá phải trả cho chính sách bình ổn; các vấn đề về tài khoá có ý nghĩa quan trọng đối với chiến lược phát triển quốc gia; các chính sách kinh tế cần được bảo vệ trước những lợi ích chính trị ngắn hạn; lạm phát thấp luôn được người dân đánh giá cao...

TS. Nguyễn Thắng cho rằng Việt Nam có hai vấn đề vĩ mô lớn được chia thành vấn đề trong ngắn hạn và vấn đề của trung và dài hạn. Đối với vấn đề trong ngắn hạn: giá của sự đánh đổi giữa tăng trưởng và lạm phát của Việt Nam là cao (nếu so với các nước láng giềng như Trung Quốc hoặc Thái Lan); đối với vấn đề của trung và dài hạn: tăng trưởng dựa vào đầu vào tốn kém; tiêu tốn nhiều tài nguyên thiên nhiên và môi trường bị suy giảm. Hai vấn đề này đan xen và tương tác với nhau đe doạ đến sự phục hồi trong ngắn hạn và có thể làm nền kinh tế Việt Nam trật khỏi quỹ đạo tăng trưởng nhanh và bền vững. TS cũng đưa ra những gợi ý về giải pháp mà các nhà hoạch định chính sách có thể tham khảo, tìm hiểu đó là cần có các gói giải pháp để tái cơ cấu lại nền kinh tế trong 3 khu vực: kinh tế thực (gồm cải cách doanh nghiệp nhà nước; chế độ độc quyền; các tập đoàn...); khu vực tài chính và lĩnh vực xã hội. Đặc biệt là cần phải xây dựng một nền quản lý hiện đại.
  •  
     
  •