Tôn giáo và pháp quyền ở Đông Nam Á

Viện Can dự toàn cầu (IGE), Viện Nghiên cứu Tôn Giáo, Hội Việt - Mỹ

Hà Nội

Hội thảo quốc tế

Hội thảo

Tôn giáo, Pháp quyền

17/06/2011 - 18/06/2011

Mục đích của cuộc hội thảo là thảo luận các vấn đề quan trọng về vai trò của nhà nước trong việc điều hành, quản lý và tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động bình thường, có đóng góp vào sự ổn định và phát triển của toàn xã hội.

Hội thảo đã nhận 17 tham luận của các học giả trong và ngoài nước tập trung vào các vấn đề:

- So sánh các mô hình quan hệ nhà nước – tôn giáo;

- Vấn đề pháp nhân tôn giáo;

- Tình hình hiện tại và tiến triển của luật pháp tôn giáo ở Đông Nam Á.

Tại hội thảo các vấn đề đưa ra đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự. ThS. Christopher S. Willford, Đại học Denver (Mỹ), cho rằng hội thảo này là một minh chứng cho việc thúc đẩy tự do tôn giáo, đặc biệt đó không chỉ là lợi ích giữa Việt Nam và Mỹ mà còn là lợi ích chung của tất cả các quốc gia Đông Nam Á khác. Hầu hết các đại biểu đều nhất trí chung quan điểm rằng các nhóm tín ngưỡng có khả năng đóng góp vào sự thịnh vượng chung của xã hội, họ dạy con người về đạo lý, nhân sinh quan và những tiêu chí đạo đức, họ có những chính sách cụ thể trong việc chăm sóc người nghèo và điều đó giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho các chính quyền địa phương trong đảm bảo an sinh xã hội... Tuy vậy, tất cả những điều đó chỉ có thể trở thành hiện thực nếu tất cả các nhóm tôn giáo, tín ngưỡng được các chính phủ tạo điều kiện để họ được tự do thực hành các hoạt động tín ngưỡng trong mỗi xã hội.

  •  
     
  •