Cải cách chính quyền địa phương: Chia sẻ kinh nghiệm Việt Nam và Cộng hoà Liên bang Đức

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật, Viện KAS CHLB Đức

Hà Nội - Đà Nẵng

Hội thảo quốc tế

Hội thảo

Chính trị

04/07/2011 - 05/07/2011

Tại Hội thảo ở Hà Nội, báo cáo tham luận và các bình luận của các nhà khoa học Việt Nam và chuyên gia Đức đã đề cập nhiều vấn đề lý luận cơ bản về cải cách chính quyền địa phương cũng như những kinh nghiệm thực hiện cải cách chính quyền địa phương tại Việt Nam và Cộng hoà Liên bang Đức như: Tính chất, vị trí, vai trò của chính quyền địa phương; quan niệm về phân công quyền lực và phân cấp giữa trung ương và địa phương; vấn đề phân chia đơn vị hành chính - lãnh thổ; vấn đề phân định mô hình chính quyền đô thị và nông thôn; đổi mới tổ chức và hoạt động của các bộ phận cấu thành chính quyền địa phương các cấp; xu hướng cải cách mô hình chính quyền địa phương trong giai đoạn hiện nay…

Tại Đà Nẵng, những vấn đề lý luận cơ bản về chính quyền địa phương cũng như mô hình tổ chức chính quyền địa phương ở Cộng hoà Liên bang Đức được tiếp tục nhấn mạnh và khẳng định lại. Đặc biệt, với sự tham gia của nhiều nhà khoa học và quản lý của Đà Nẵng đến từ Hội đồng nhân dân thành phố, Sở Nội vụ thành phố, Đoàn luật sư thành phố, Toà án nhân dân quận Sơn Trà… đã có nhiều tham luận về thực tiễn tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương các cấp tại Đà Nẵng. Các ý kiến phát biểu tại Hội thảo đều có chung nhận định: Đà Nẵng là địa phương có nhiều kinh nghiệm tốt trong đổi mới chính quyền địa phương, cần được tiếp tục nghiên cứu và nhân rộng.

Ban tổ chức Hội thảo nhận định rằng cuộc Hội thảo được tổ chức tại hai địa điểm Hà Nội và Đà Nẵng đều đạt được mục tiêu đề ra. Trong phát biểu của mình, PGS.TS. Nguyễn Như Phát – Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật khẳng định: những nội dung được đề cập tại Hội thảo cần được tiếp tục triển khai nghiên cứu, trao đổi sâu hơn nữa, xem đó là hoạt động thiết thực nhằm góp phần đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản mô hình tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở nước ta, trực tiếp phục vụ cho nhiệm vụ sửa đổi Hiến pháp 1992 đang đặt ra một cách cấp bách hiện nay. Viện trưởng Nguyễn Như Phát cũng nêu vấn đề xây dựng mô hình chính quyền địa phương tự quản ở Việt Nam như là một gợi mở cho quá trình nghiên cứu tiếp theo.

  •  
     
  •