Nền kinh tế thị trường và vai trò của nhà nước sau khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu - những vấn đề của Đức và Việt Nam

Viện KAS CHLB Đức, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

Hà Nội

Hội thảo quốc tế

Hội thảo

Kinh tế

14/07/2011 - 15/07/2011

Hội thảo được chia làm 3 phiên. Phiên thứ nhất: “Vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường sau khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu” do GS.TS. Đỗ Hoài Nam, GS. Rudiger von Rosen và ông Stefan Urban điều hành. Phiên này có các tham luận: “Nền kinh tế Đức sau khủng hoảng tài chính và vai trò của nhà nước sau suy thoái kinh tế toàn cầu” – GS. Rudiger von Rosen; “Nền kinh tế Việt Nam trong và sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu” – TS. Nguyễn Thắng; “ Vai trò nhà nước và sự điều chỉnh chính sách của nhà nước ở Việt Nam sau khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu” -  PGS. TS. Bùi Quang Tuấn.

Phiên thứ hai: “Hệ thống an sinh xã hội của Cộng hoà Liên bang Đức và Việt Nam” do GS. Rudiger von Rosen, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn và ông Stefan Urban điều hành. Tại phiên này các đại biểu được nghe các tham luận: “Kinh tế thị trường xã hội và các hệ thống an sinh xã hội ở Cộng hoà Liên bang Đức” -  GS. Rudiger von Rosen; “Hệ thống an sinh xã hội của Việt Nam” - PGS. TS. Nguyễn Hữu Dũng; “Hệ thống an sinh xã hội cho người nông dân Việt Nam” - PGS. TS. Nguyễn Danh Sơn.

Phiên thứ ba: “Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và các tổ chức xã hội dân sự ở Cộng hoà Liên bang Đức và Việt Nam” do GS. Rudiger von Rosen, GS.TS. Võ Khánh Vinh điều hành. Phiên này có 4 tham luận: “Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và vấn đề quản trị doanh nghiệp ở Cộng hoà Liên bang Đức” -  GS. Rudiger von Rosen; “Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam” - PGS. TS. Phạm Văn Đức; “Nghiên cứu xã hội học trách nhiệm của xã hội của doanh nghiệp ở Việt Nam” – TS. Nguyễn Tài Đông.

Hội thảo đã kết thúc thành công, nhiều vấn đề đã được làm sáng tỏ với nhiều ý kiến trao đổi và thảo luân  giữa các báo cáo viên và các đại biểu tham dự.

  •  
     
  •