Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ ba” (05/12/2008 - 07/12/2008 )

 Hội thảo quốc tế Việt Nam học được tổ chức xuất phát từ sáng kiến của Đại học Quốc gia Hà Nội và Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia (nay là Viện Khoa học xã hội Việt Nam) từ những năm 80 của thế kỷ XX, với dự kiến sẽ tổ chức định kỳ 5 năm một lần.

“Vai trò của nông nghiệp trong phát triển đất nước của Việt Nam và Cuba” (09/12/2008 - 10/12/2008 )

Hội thảo chia làm 3 phiên. Phiên thứ nhất, do GS.TS. Đỗ Hoài Nam, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam và đồng chí Lina Patricia Domínguez Acosta, Thứ trưởng Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường, Chủ tịch Hội đồng cấp cao Khoa học xã hội Cuba đồng chủ toạ. Nội dung phiên này: Phát triển nông nghiệp và vai trò của sản xuất nông nghiệp ở Cuba, nhưng thành tựu và triển vọng của nền nông nghiệp Cuba, các nhân tố và điều kiện của chính sách nông nghiệp Cuba, quá trình phát triển nông nghiệp Cuba.

“Cộng đồng người Việt Nam tại một số nước Đông Âu: Thực trạng và vai trò trong bối cảnh mới” (12/03/2009 - 15/03/2009 )

   Hội thảo này nằm trong khuôn khổ nhiệm vụ hợp tác khoa học công nghệ cấp Nhà nước theo Nghị định thư Việt Nam Ba Lan về “Trí thức người Việt Nam ở một số nước Đông Âu: Thực trạng và vai trò trong bối cảnh mới” do Viện Nghiên cứu Châu Âu chủ trì phối hợp cùng với Viện Hàn lâm khoa học Ba Lan.

“Quyền con người: tiếp cận đa ngành và liên ngành luật học” (27/03/2009 - 28/03/2009 )

Nghiên cứu đa ngành và liên ngành là hướng nghiên cứu đã và đang được hình thành và khẳng định trong nghiên cứu khoa học ở các nước trên thế giới. Hướng nghiên cứu này đang diễn ra ngày càng sâu sắc giữa các ngành khoa học tự nhiên; giữa các ngành khoa học tự nhiên và khoa học công nghệ; giữa các ngành khoa học xã hội; giữa các ngành khoa học tự nhiên, công nghệ và các ngành khoa học xã hội và là một tất yếu phát triển về mặt lịch sử của khoa học. Hướng nghiên cứu này đã mang lại những giá trị to lớn trên nhiều phương diện, đánh dấu bước phát triển mới của khoa học nói riêng và góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy sự phát triển xã hội.

Nhận diện giá trị khu di tích Hoàng thành Thăng Long sau 5 năm nghiên cứu so sánh (2004-2008) (24/11/2008 - 25/11/2008 )

    Trong hai ngày 24-25/11/2008 tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã diễn ra chương trình hội thảo quốc tế với chủ đề: “Nhận diện giá trị khu di tích Hoàng thành Thăng Long sau 5 năm nghiên cứu so sánh (2004-2008)”.

Việt Nam – Canađa: Hướng tới hợp tác và phát triển bền vững” (27/11/2008 - 27/11/2008 )

Ngày 27 tháng 11 năm 2008, tại Hà Nội Hội Hữu nghị Việt Nam – Canađa phối hợp với Viện Nghiên cứu Châu Mỹ, Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo “Việt Nam – Canađa: Hướng tới hợp tác và phát triển bền vững”.

“Tác động của khủng hoảng kinh tế Mỹ đối với Châu Á” (21/11/2008 - 21/11/2008 )

Ngày 21.11.2008, tại Hà Nội, Ban Hợp tác Quốc tế, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học “Tác động của khủng hoảng kinh tế Mỹ đối với Châu Á”.

“Ngôn ngữ học đối chiếu và giao tiếp liên văn hóa trong việc giảng dạy ngôn ngữ” (07/11/2008 - 07/11/2008 )

Ngày 7 tháng 11 năm 2008, tại Hà Nội, Viện Ngôn ngữ học thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Viện DAAD Hà Nội đã đồng tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề “Ngôn ngữ học đối chiếu và giao tiếp liên văn hóa trong việc giảng dạy ngôn ngữ”.

“Nghiên cứu về trao đổi tri thức và tập quán bản địa trong quản lý môi trường ở miền núi Việt Nam: Nhìn từ quan điểm nhân học" (31/10/2008 - 31/10/2008 )

                                                                                                      Phạm Vĩnh Hà

“Chung tay giảm nghèo cho Những cuộc đời trẻ thơ Việt Nam” (30/07/2012 - 07/10/2022 )

Ngày 5 tháng 3 năm 2008, Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Bộ Phát triển Quốc tế Vương Quốc Anh (DFID) đồng tổ chức hội thảo quốc tế: “Chung tay giảm nghèo cho Những cuộc đời trẻ thơ Việt Nam”.

“Bàn về việc Hoàn thiện cơ chế pháp lý về bảo vệ người tiêu dùng ở Việt Nam” (30/07/2012 - 07/10/2022 )

Ngày 20 tháng 2 năm 2008, tại Hải Phòng, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức hội thảo “Bàn về việc Hoàn thiện cơ chế pháp lý về bảo vệ người tiêu dùng ở Việt Nam”.

  •  
     
  •