Vai trò của trợ cấp xã hội thường xuyên trong việc nâng cao chất lượng đời sống cho người cao tuổi ở huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

CS2017

Đề tài cấp Cơ sở ;

ThS. Cao Thị Lan Anh ;

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên (ISSCH). ;

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên (ISSCH).;

2017

  •  
     
  •