Tạo nguồn cán bộ, công chức xã là người dân tộc thiểu số ở thành phố Buôn Ma Thuột trong giai đoạn hiện nay

CS2017

Đề tài cấp Cơ sở ;

CN. Nông Thị Loan ;

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên (ISSCH). ;

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên (ISSCH).;

2017

  •  
     
  •