Quyền con người: tiếp cận liên ngành khoa học xã hội

Mục đích của Hội thảo là tạo diễn đàn cho các nhà khoa học trẻ có cơ hội được trao đổi và học hỏi các kinh nghiệm nghiên cứu ở một lĩnh vực nghiên cứu mới - Quyền con người.       Có thể nói với 8 bài tham luận được lựa chọn trình bày các diễn giả trẻ đã thể hiện được khả năng nghiên cứu độc lập và bản lĩnh làm chủ diễn đàn khoa học. Nội dung của các nghiên cứu đều thể hiện tính khái quát cao, đề cập đến nhiều vấn đề đang trở thành mối quan tâm chung của toàn xã hội. Tại Hội thảo GS.TS. Võ Khánh Vinh – Phó chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam – Giám đốc Dự án đã đặc biệt đánh giá cao 04 tham luận sau: 1. “Quan điểm quốc tế và khung phân tích tiếp cận và hưởng dụng quyền học tập dành cho trẻ em từ góc độ quyền con người” (Nguyễn Anh Tuấn, Viện Dân tộc học); 2. “Tác động của ô nhiễm môi trường tới một số quyền con người ở Việt Nam” (ThS. Phạm Thị Trầm, Viện Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững); 3. “Bước đầu tìm hiểu quyền được chết trong bối cảnh hiện nay” (Trương Hồng Quang, Viện Khoa học Pháp lý – Bộ Tư pháp); 4. “Tăng quyền cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn từ cách tiếp cận liên ngành giữa công tác xã hội và nghệ thuật kịch (Nghiên cứu tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Đăk Lăk; Trung tâm bảo trợ xã hội IV, huyện Ba vì, Hà Nội và Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Hòa Bình)”  (Nguyễn Hoài Sơn, Viện Xã hội học). Đây là những tham luận đã tạo ra nhiều ý kiến bình luận sôi nổi tại Hội thảo và được đánh giá là đạt chất lượng khoa học cao.

Đạo Tin Lành ở Việt Nam giai đoạn 1976 - 2011

Toạ đàm chia làm 4 phiên. Phiên 1: Khái quát đạo Tin Lành ở Việt Nam từ năm 1976 - 2011. Phiên 2:  Đạo Tin Lành trong các dân tộc thiểu số và tại các địa phương. Phiên 3: Sinh hoạt của đạo Tin Lành. Phiên 4: Đạo Tin Lành trong thế kỉ XXI: trên thế giới và ở Việt Nam.
Giá vàng (ĐVT: triệu đồng/lượng)
Loại Mua Bán
Loại Bán