Thư mời viết bài tham luận hội thảo khoa học: “Vận dụng tư tưởng của Các Mác về vai trò cách mạng công nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0”. (27/02/2018)

Thư mời viết bài tham luận hội thảo khoa học: “Vận dụng tư tưởng của Các Mác về vai trò cách mạng công nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0”.

Hội thảo khoa học thường niên cấp Quốc gia: “Phát triển kinh tế vùng Tây Nguyên: Tiềm năng và những vấn đề” (10/11/2017)

Kết quả hội thảo khoa học: “Phát triển kinh tế vùng Tây Nguyên: Tiềm năng và những vấn đề”

Hội thảo khoa học: “Phát triển chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của Tây Nguyên trong hội nhập quốc tế”. (31/10/2017)

Ngày 12/10/2017, tại hội trường Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, Trung tâm Phân tích và Dự báo phối hợp với Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức hội thảo khoa học “Phát triển chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của Tây Nguyên trong hội nhập quốc tế”

Thông báo kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học “Phát triển kinh tế vùng Tây Nguyên: Tiềm năng và những vấn đề” (31/10/2017)

Thông báo kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học “Phát triển kinh tế vùng Tây Nguyên: Tiềm năng và những vấn đề"

Hội nghị tập huấn “Phương pháp nghiên cứu và biên soạn Lịch sử Việt Nam” (16/10/2017)

Ngày 21 - 22/09/2017, tại thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tập huấn“Phương pháp nghiên cứu và biên soạn Lịch sử Việt Nam”

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức Tọa đàm khoa học lần thứ III năm 2017 (20/09/2017)

Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2017, được sự phân công của Chi ủy, Lãnh đạo Viện, ngày 06/9/2017, Chi đoàn Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức Tọa đàm khoa học lần thứ III năm 2017

Thông báo mời viết bài tham luận Hội thảo khoa học “Di sản trường ca, sử thi Tây Nguyên - Giải pháp bảo tồn và phát huy” (31/08/2017)

Nhằm góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống Tây Nguyên; nhân dịp kỷ niệm 90 năm công bố sử thi Đam San; Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên phối hợp Cục di sản văn hóa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Phát triển Nông thôn Tây Nguyên, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên và Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Di sản trường ca, sử thi Tây Nguyên - Giải pháp bảo tồn và phát huy”

Thông báo mời viết bài tham luận hội thảo khoa học cấp quốc gia “Phát triển kinh tế vùng Tây Nguyên: Tiềm năng và những vấn đề” (11/08/2017)

Được sự phê duyệt của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; nhằm tạo diễn đàn trao đổi, chia sẻ thông tin và kết quả nghiên cứu về phát triển kinh tế Tây Nguyên từ năm 1986 đến nay; đặc biệt tập trung phân tích, đánh giá các tiềm năng, những vấn đề nảy sinh, cũng như các bài học kinh nghiệm trong quá trình phát triển kinh tế Tây Nguyên thời kỳ Đổi mới; từ đó, đề xuất giải pháp cơ bản góp phần giải quyết các vấn đề ảnh hưởng tới phát triển kinh tế ở Tây Nguyên theo hướng phát triển bền vững gắn với những yếu tố đặc thù của vùng. Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức hội thảo khoa học “Phát triển kinh tế vùng Tây Nguyên: Tiềm năng và những vấn đề”.
Các tin đã đưa ngày: