Hội thảo khoa học: “Vận dụng quan điểm của Các Mác về vai trò cách mạng công nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0” (09/05/2018)

Kết quả hội thảo khoa học: “Vận dụng quan điểm của Các Mác về vai trò cách mạng công nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0”

Thư mời tham dự Hội thảo khoa học: “Vận dụng quan điểm của Các Mác về vai trò cách mạng công nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0”. (27/04/2018)

Thư mời tham dự Hội thảo khoa học: “Vận dụng quan điểm của Các Mác về vai trò cách mạng công nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0”.

Thông báo lịch xét duyệt đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2019, cấp Bộ năm 2019 - 2020 (27/04/2018)

Thông báo lịch xét duyệt đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2019, cấp Bộ năm 2019 - 2020

Thư mời viết bài tham luận hội thảo khoa học: “Vận dụng tư tưởng của Các Mác về vai trò cách mạng công nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0”. (27/02/2018)

Thư mời viết bài tham luận hội thảo khoa học: “Vận dụng tư tưởng của Các Mác về vai trò cách mạng công nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0”.

Hội thảo khoa học thường niên cấp Quốc gia: “Phát triển kinh tế vùng Tây Nguyên: Tiềm năng và những vấn đề” (10/11/2017)

Kết quả hội thảo khoa học: “Phát triển kinh tế vùng Tây Nguyên: Tiềm năng và những vấn đề”

Hội thảo khoa học: “Phát triển chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của Tây Nguyên trong hội nhập quốc tế”. (31/10/2017)

Ngày 12/10/2017, tại hội trường Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, Trung tâm Phân tích và Dự báo phối hợp với Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức hội thảo khoa học “Phát triển chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của Tây Nguyên trong hội nhập quốc tế”

Thông báo kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học “Phát triển kinh tế vùng Tây Nguyên: Tiềm năng và những vấn đề” (31/10/2017)

Thông báo kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học “Phát triển kinh tế vùng Tây Nguyên: Tiềm năng và những vấn đề"

Hội nghị tập huấn “Phương pháp nghiên cứu và biên soạn Lịch sử Việt Nam” (16/10/2017)

Ngày 21 - 22/09/2017, tại thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tập huấn“Phương pháp nghiên cứu và biên soạn Lịch sử Việt Nam”
Các tin đã đưa ngày: