Thông báo lịch xét duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2018 của Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên

30/05/2017

Thông báo lịch xét duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2018 của Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên

Căn cứ Quy chế Quản lý hoạt động khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức xét duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2018 đối với 20 đề tài khoa học cấp cơ sở đăng ký.

Thời gian: Từ ngày 31/5/2017 đến hết ngày 03/6/2017

Kế hoạch chi tiết xem tại file đính kèm.

 



File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: