Thông báo mời viết bài tham luận hội thảo khoa học cấp quốc gia “Phát triển kinh tế vùng Tây Nguyên: Tiềm năng và những vấn đề”

11/08/2017

Thông báo mời viết bài tham luận hội thảo khoa học cấp quốc gia “Phát triển kinh tế vùng Tây Nguyên: Tiềm năng và những vấn đề” Được sự phê duyệt của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; nhằm tạo diễn đàn trao đổi, chia sẻ thông tin và kết quả nghiên cứu về phát triển kinh tế Tây Nguyên từ năm 1986 đến nay; đặc biệt tập trung phân tích, đánh giá các tiềm năng, những vấn đề nảy sinh, cũng như các bài học kinh nghiệm trong quá trình phát triển kinh tế Tây Nguyên thời kỳ Đổi mới; từ đó, đề xuất giải pháp cơ bản góp phần giải quyết các vấn đề ảnh hưởng tới phát triển kinh tế ở Tây Nguyên theo hướng phát triển bền vững gắn với những yếu tố đặc thù của vùng. Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức hội thảo khoa học “Phát triển kinh tế vùng Tây Nguyên: Tiềm năng và những vấn đề”.

Hội thảo tập trung vào 3 nhóm vấn đề chính là:

* Các vấn đề về lý luận: Các lý thuyết và lý luận về phát triển bền vững, phát triển bền vững kinh tế gắn với phát triển bền vững vùng.

* Các vấn đề về thực tiễn: phân tích, đánh giá về tiềm năng để chỉ ra những vấn đề nảy sinh trong quá trình phát triển kinh tế Tây Nguyên.

* Giải pháp: Một số giải pháp cơ bản góp phần giải quyết các vấn đề ảnh hưởng tới phát triển kinh tế ở Tây Nguyên theo hướng phát triển bền vững gắn với những yếu tố đặc thù của vùng.

Ban Tổ chức hội thảo trân trọng kính mời quý đại biểu viết bài tham luận cho hội thảo theo các chủ đề của kế hoạch Hội thảo đã được phê duyệt (xin mời xem các chủ đề hội thảo cụ thể tại file đính kèm). Tham luận dung lượng từ 8 – 12 trang A4, font chữ Times New Roman, bảng mã Unicode, cỡ chữ 14. Bản Tóm tắt tham luận có dung lượng không quá ½ trang A4.

Bài tham luận và bản Tóm tắt xin gửi tới Ban Tổ chức trước ngày 15 tháng 9 năm 2017, theo địa chỉ: Phòng Quản lý Khoa học & Hợp tác Quốc tế, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, số 1A đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; email: vtn.qlkh.htqt@gmail.com.

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học & Hợp tác Quốc tế: 02623.768.789 hoặc  ThS. Vũ Tiến Đức, ĐT: 0944.03.44.77.

Rất mong nhận được sự cộng tác của quý đại biểu!

 

 


Các tin đã đưa ngày: