Thông báo mời viết bài tham luận Hội thảo khoa học “Di sản trường ca, sử thi Tây Nguyên - Giải pháp bảo tồn và phát huy”

31/08/2017

Thông báo mời viết bài tham luận Hội thảo khoa học “Di sản trường ca, sử thi Tây Nguyên - Giải pháp bảo tồn và phát huy”

Mục đích hội thảo: Tham vấn ý kiến các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, nhà quản lý và các học giả hoạt động trong lĩnh vực văn hóa đánh giá thực trạng về di sản trường ca, sử thi Tây Nguyên; Đề xuất giải pháp, kiến nghị chính sách, cơ chế hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản trường ca, sử thi Tây Nguyên trong tình hình hiện nay.
Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời quý đại biểu viết bài tham luận cho Hội thảo theo các chủ đề của Kế hoạch Hội thảo đã được phê duyệt (xin mời xem các chủ đề Hội thảo đính kèm theo thư mời này). Tham luận dung lượng từ 8 – 12 trang A4, font chữ Times New Roman, bảng mã Unicode, cỡ chữ 14, cách dòng 1,5lines.
Bài tham luận xin gửi về Ban Tổ chức trước ngày 30 tháng 9 năm 2017 theo địa chỉ: Vụ Văn hóa – Xã hội, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, số 54 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk và qua hộp thư điện tử: vuvhxh@gmail.com 
Rất mong nhận được sự cộng tác của quý đại biểu! 
 


Các tin đã đưa ngày: