Sinh hoạt khoa học lần thứ 2 (năm 2017) của Chi đoàn Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên

05/06/2017

Sinh hoạt khoa học lần thứ 2 (năm 2017) của Chi đoàn Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên

Buổi sinh hoạt khoa học là  cơ hội để các nghiên cứu viên trình bày, trao đổi, chia sẻ kết quả phân tích SPSS các nội dung khoa học của Lớp bồi dưỡng kiến thức về phương pháp nghiên cứu liên nghành khoa học xã hội; qua đó góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học xã hội của cán bộ nghiên cứu là đoàn viên, thanh niên.

Buổi sinh hoạt khoa học đã nhận được 04 tham luận của 04 nhóm nghiên cứu, bao gồm: 1)Tham luận Các tiêu chí lựa chọn bạn đời và quyết định hôn nhân của người dân ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk  của nhóm nghiên cứu ThS. Lê Thị Hồng Gái, ThS. Lài Thị Vân, ThS. Trương Thị Hạnh, CN. Nguyễn Thanh Thanh; 2) tham luận Giáo dục con cái vị thành niên trong gia đình qua nghiên cứu tại thành phố Buôn Ma của nhóm nghiên cứu ThS. Lê Hữu Phước, CN. Trương Thị Hiền Lương; 3) Tham luận Các yếu tố ảnh hưởng tới sự hài lòng trong hôn nhân của các gia đình tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk của các nghiên cứu viên: ThS. Vũ Tiến Đức, CN. Nguyễn Thị Lạng, CN. Trần Thị Thanh Thủy; 4) Tham luận Trải nghiệm trong hạnh phúc trong hôn nhân của các gia đình ở thành phố Buôn Ma Thuột của các tác giả: ThS. Cao Thị Lan Anh, ThS. Phạm Thị Xuân Nga, CN. Bùi Thị Huyền, CN. Pham Quang Trung.

Các tham luận được xây dựng trên cơ sở kết quả phân tích định lượng bằng phương pháp SPSS đối với 300 mẫu thu thập trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; nhằm tìm hiểu đời sống hôn nhân của các hộ gia đình ở thành phố Buôn Ma Thuột trên các khía cạnh: tiêu chí lựa chọn bạn đời; sự hài lòng hôn nhân; trải nghiệm hạnh phúc trong hôn nhân và giáo dục con cái của các hộ gia đình.

Buổi sinh hoạt khoa học đã cho thấy khả năng làm việc nhóm và vận dụng kiến thức từ Lớp bồi dưỡng kiến thức về phương pháp nghiên cứu liên nghành khoa học xã hội của đoàn viên, thanh niên Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên vào thực tiễn nghiên cứu khoa học. Những ý kiến đóng góp, tranh luận sôi nổi trong buổi sinh hoạt khoa học sẽ góp phần giúp các nhóm nghiên cứu hoàn thiện và nâng cao chất lượng báo cáo tổng kết của lớp bồi dưỡng. Các tin đã đưa ngày: