Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức Tọa đàm khoa học lần thứ III năm 2017

20/09/2017

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức Tọa đàm khoa học lần thứ III năm 2017

Buổi Tọa đàm khoa học có chủ đề “Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường vùng Tây Nguyên”. Tham dự buổi tọa đàm có đại diện Đoàn trường Đại học Tây Nguyên, Học viện Hành chính quốc gia – Phân viện Tây Nguyên, Chi đoàn trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk cùng toàn thể đoàn viên, thanh niên là nghiên cứu viên Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên.
Buổi tọa đàm đã nhận được 03 tham luận là kết quả nghiên cứu của các đoàn viên về tầm quan trọng của rừng đối với sự phát triển của Tây Nguyên (“Tri thức bản địa trong quản lý tài nguyên rừng các dân tộc thiểu số tại chỗ tỉnh Đắk Lắk hiện nay” – TS. Dương Thị Ngọc Bích và CN. Trần Thị Thanh Thủy và “Nhận thức của người dân trong việc bảo vệ và sử dụng tài nguyên rừng ở Buôn Đrăng Phôk thuộc vườn quốc gia Yok Đôn”- CN. Phan Quang Trung) và những tác động qua lại giữa sự phát triển thương mại và bảo vệ môi trường tại Tây Nguyên (“Phát triển thương mại và một số vấn đề môi trường tại Tây Nguyên” – CN. Nguyễn Thanh Thanh). Các tham luận trình bày trong buổi tọa đàm khoa học đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc, từ nhiều góc độ tiếp cận khác nhau, góp ý đối với các báo cáo viên cả về hình thức trình bày lẫn nội dung khoa học, phương pháp nghiên cứu liên ngành. Những đóng góp này hữu ích không chỉ đối với bản thân các báo cáo viên mà còn với tất cả các nghiên cứu viên trẻ. 
Bên cạnh ý nghĩa trao đổi kết quả nghiên cứu, buổi Tòa đàm còn là cơ hội tăng cường sự kết nối trong nghiên cứu khoa học giữa Chi đoàn Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên với các tổ chức Đoàn đóng trên địa bàn Tây Nguyên.
Tọa đàm khoa học là hoạt động khoa học được tổ chức thường xuyên của Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên. Thành công của tọa đàm khoa học lần thứ III là nguồn khích lệ Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tiếp tục thực hiện các tọa đàm khoa học trong thời gian tới.


Các tin đã đưa ngày: