Đối thoại giữa Chi ủy, lãnh đạo Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên với đoàn viên, thanh niên, nghiên cứu viên năm 2017

03/03/2017

Đối thoại giữa Chi ủy, lãnh đạo Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên với đoàn viên, thanh niên, nghiên cứu viên năm 2017 Thực hiện Kế hoạch chương trình hoạt động của Chi đoàn Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên năm 2017; nhằm tạo điều kiện để đoàn viên, nghiên cứu viên có dịp được tiếp xúc, trao đổi với Chi ủy, lãnh đạo cơ quan; ngày 20/2/2017, Chi đoàn tổ chức đối thoại giữa Chi ủy, lãnh đạo Viện với đoàn viên, thanh niên, nghiên cứu viên năm 2017.

Buổi đối thoại là dịp để đoàn viên, nghiên cứu viên bày tỏ quan điểm cá nhân, cũng như đề xuất những giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển chung của Viện, nâng cao chất lượng đời sống đoàn viên, nghiên cứu viên. Đây cũng là dịp để Chi ủy, Lãnh đạo Viện trực tiếp trao đổi, nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu của đoàn viên, nghiên cứu viên trong tình hình hiện nay về những vấn đề liên quan thiết thực đến sự phát triển toàn diện của đoàn viên, thanh niên, nghiên cứu viên; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ của Viện vững về chính trị, mạnh về chuyên môn.

Tham dự buổi đối thoại gồm có: TS. Nguyễn Duy Thụy – Bí thư Chị bộ, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên; cùng toàn đoàn viên, thanh niên, cán bộ nghiên cứu Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên. Toàn thể đoàn viên, nghiên cứu viên tham dự đối thoại đều có ý kiến trao đổi, tập trung vào việc chia sẻ quan điểm cá nhân và đề xuất các giải pháp liên quan đến: thực trạng hoạt động của Viện trong thời gian qua; vai trò và sự phối hợp hoạt động của các tổ chức đoàn thể, các bộ phận chuyên môn, bộ phận chức năng; các vấn đề liên quan đến công tác đào tạo, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn của đoàn viên và nghiên cứu viên; thực trạng đời sống đoàn viên, nghiên cứu viên trong Viện; và các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động khoa học của Viện. Đối với từng ý kiến trao đổi của đoàn viên, nghiên cứu viên; TS. Nguyễn Duy Thụy thay mặt Chi bộ, lãnh đạo Viện đều có ý kiến phản hồi trực tiếp tại buổi đối thoại.

Buổi đối thoại diễn ra trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, chân tình và dân chủ. Nội dung trao đổi bám sát tình hình thực tiễn của Viện và gắn liền nhu cầu của các đoàn viên, nghiên cứu viên. Buổi đối thoại góp phần tăng cường thêm sự thấu hiểu, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết giữa các thành viên trong Viện, giữa Chi ủy, lãnh đạo Viện với đoàn viên, cán bộ nghiên cứu; tiếp thêm động lực để tập thể cán bộ, người lao động và đoàn viên Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra trong năm 2017. Đây là sự thành công lớn nhất của buổi đối thoại và tiền đề để Chi đoàn tiếp tục những buổi đối thoại tương tự trong tương lai.Các tin đã đưa ngày: