Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức Lễ phát động thi đua năm 2017

07/03/2017

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức Lễ phát động thi đua năm 2017

Chủ trì Lễ phát động thi đua năm 2017 là TS. Nguyễn Duy Thụy - Bí thư Chi bộ, Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên và ThS. Phạm Thị Xuân Nga – Chủ tịch Công đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên. Lễ phát động thi đua có sự tham gia của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên.

Thay mặt Hội đồng thi đua khen thưởng, ThS. Phạm Thị Xuân Nga trình bày Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng của Viện trong năm 2016, kế hoạch 2017; công bố các Quyết định khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác của Viện và trong hoạt động công đoàn năm 2016. Năm 2016, hưởng ứng phong trào thi đua do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên phát động; cán bộ, viên chức và người lao động của Viện đã đạt được nhiều thành tích trong nghiên cứu khoa học, tham gia các khóa đào tạo trình độ chuyên môn cũng như phục vụ nghiên cứu và các công tác khác. Toàn Viện có 02 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 05 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

 Phát động phong trào thi đua năm 2017, TS. Nguyễn Duy Thụy đã khẳng định và đánh giá cao những kết quả Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên đạt được trong năm 2016; kêu gọi tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Viện chung sức chung lòng, quyết tâm, nỗ lực vì sự phát triển đi lên của Viện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2017, tập trung vào các vấn đề chính: nâng cao chất lượng khoa học hệ đề tài cấp Cơ sở năm 2017, đề tài cấp Bộ 2017 – 2018; nâng cao chất lượng hoạt động của tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên; tăng cường quan hệ hợp tác, phối hợp nghiên cứu khoa học xã hội với các địa phương trên địa bàn Tây Nguyên.

Hưởng ứng lời kêu gọi thi đua của Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, đại diện các cá nhân, các phòng/trung tâm có thành tích xuất sắc năm 2016 đã thể hiện quyết tâm phấn đấu hoàn thành các nội dung và mục tiêu trong Kế hoạch phát động thi đua năm 2017, gắn phong trào thi đua với thực tiễn nhiệm vụ công tác và hoạt động phong trào của các nhân và tập thể để đạt được kết quả cao nhất.

Kết thúc Lễ phát động thi đua năm 2017, đại diện các phòng/trung tâm ký giao ước Thi đua năm 2017Các tin đã đưa ngày: