Thông báo học chuyển đổi, bổ sung kiến thức cho kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2017 tại Cơ sở Học viện Khoa học xã hội tại TP. Buôn Ma Thuột

22/03/2017

Thông báo học chuyển đổi, bổ sung kiến thức cho kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2017 tại Cơ sở Học viện Khoa học xã hội tại TP. Buôn Ma Thuột

        Cơ sở Học viện Khoa học xã hội tại thành phố Buôn Ma Thuột thông báo kế hoạch học chuyển đổi, bổ sung kiến thức cho kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2017:

-  Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT, ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo;

-  Căn cứ Quy chế đào tạo sau đại học tại Học viện Khoa học xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 653/QĐ-KHXH, ngày 27 tháng 4 năm 2011của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;

-  Căn cứ quyết định số 5064/QĐ – BGDĐT, ngày 16 tháng 11 năm 2012 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc chuyển đổi tên chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ;

-  Căn cứ quy trình đào tạo trình độ thạc sỹ tại Học viện Khoa học xã hội ban hành kèm theo Quyết đinh số 3169/QĐ-HVKHXH ngày 11 tháng 9 năm 2014 của Giám đốc Học viện Khoa học xã hội.

Nhằm đáp ứng nguyện vọng của các học viên tốt nguyêpj đại học không thuộc ngành, chuyên ngành đúng, phù hợp, Cơ sở Học viện Khoa học xã hội tại thành phố Buôn Ma Thuột thông báo tổ chức lớp học chuyển đổi, bổ sung kiến thức cho kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2017 (dự kiến tháng 8 năm 2017) đối với các mã ngành, chuyên ngành sau:

 

 

 

I. Các ngành, chuyên ngành tuyển sinh

 

TT

Các ngành, chuyên ngành tuyển sinh

Ngành, chuyên ngành đúng ngành, chuyên ngành phù hợp

1

Luật hiến pháp và luật hành chính, mã số: 60 38 01 02

Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật; Luật hiến pháp và luật hành chính; Luật dân sự và tố tụng dân sự; Luật hình sự và tố tụng hình sự; tội phạm học và phòng ngừa tội phạm; Luật kinh tế; Luật quốc tế.

2

Chính sách công, mã số: 60 34 04 02

Chính sách công; Chính trị học; Hành chính; Luật học; Kinh tế; Quản lý xã hội; Khoa học quản lý; Quản lý công; Chủ nghĩa xã hội khoa học.

3

Quản lý giáo dục, mã số: 60 14 01 14

Quản lý giáo dục; tâm lý – giáo dục; Giáo dục học; Giáo dục mầm non; Giáo dục tiểu học.

4

Tài chính ngân hàng, mã số: 60 34 04 01

Tài chính ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp; Quản lý tài chính công; Kinh doanh chứng khoán; Thuế; Hải quan; Bảo hiểm; Tài chính quốc tế; Định giá tài sản và kinh doanh bất động sản.

 

 

II.  Thời gian đăng ký và địa điểm tổ chức lớp học

1. Thời gian đăng ký

Từ ngày 17 tháng 3 năm 2017 đến 15 tháng 4 năm 2017.

Khi đăng ký học cần mang theo 2 ảnh 3x4 (sau mỗi ảnh ghi rõ họ tên và ngày sinh); 1 phong bì đựng ảnh (ngoài phong bì ghi rõ họ tên và ngành đăng ký học; bằng tốt nghiệp và bảng điểm (bản sao có chứng thực).

2.  Địa điểm tổ chức lớp học

        Cơ sở Học viện Khoa học xã hội tại TP. Buôn Ma Thuột, số 1A Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, Tp, Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

III.  Thời gian khai giảng

Dự kiến khai giảng: Ngày 15 tháng 4 năm 2017

               Thông tin chi tiết xin liên hệ: TS. Dương Thị Ngọc Bích, ĐT: (05003) 88 77 89;            0905. 372. 429File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: