“Công bằng xã hội, trách nhiệm xã hội và đoàn kết xã hội”

24/06/2009

PGS.TS. Phạm Văn Đức, PGS.TS. Đặng Hữu Toàn, GS.TS. Trần Văn Đoàn, TS. Ulrich Dornberg (đồng chủ biên) ;

Nhà xuất bản Khoa học xã hội ; Viện Triết học ;

2008

nguyenvu

Đối với bất kỳ quốc gia nào thì công bằng xã hội, trách nhiệm xã hội và đoàn kết xã hội luôn là mục tiêu và là động lực phát triển của chính quốc gia đó. Trong quá trình phát triển của mình Đảng và Nhà nước Việt Nam đã rất coi trọng những vấn đề thuộc các phạm trù này như là chìa khoá của sự phát triển. Xuất phát từ ý nghĩa xã hội trên Viện Triết học (Viện KHXH Việt Nam) và Tổ chức Giáo hội Đức (Misereor) đã cùng nhau biên soạn cuốn sách “Công bằng xã hội, trách nhiệm xã hội và đoàn kết xã hội” do các nhà khoa học: PGS.TS. Phạm Văn Đức, PGS.TS. Đặng Hữu Toàn, GS.TS. Trần Văn Đoàn, TS. Ulrich Dornberg đồng chủ biên và được Nhà xuất bản Khoa học xã hội xuất bản vào tháng 12/2008.

Đối với bất kỳ quốc gia nào thì công bằng xã hội, trách nhiệm xã hội và đoàn kết xã hội luôn là mục tiêu và là động lực phát triển của chính quốc gia đó. Trong quá trình phát triển của mình Đảng và Nhà nước Việt Nam đã rất coi trọng những vấn đề thuộc các phạm trù này như là chìa khoá của sự phát triển. Xuất phát từ ý nghĩa xã hội trên Viện Triết học (Viện KHXH Việt Nam) và Tổ chức Giáo hội Đức (Misereor) đã cùng nhau biên soạn cuốn sách “Công bằng xã hội, trách nhiệm xã hội và đoàn kết xã hội” do các nhà khoa học: PGS.TS. Phạm Văn Đức, PGS.TS. Đặng Hữu Toàn, GS.TS. Trần Văn Đoàn, TS. Ulrich Dornberg đồng chủ biên và được Nhà xuất bản Khoa học xã hội xuất bản vào tháng 12/2008.

Cuốn sách tập hợp 53 bài viết thu được tại Hội thảo “Công bằng xã hội, trách nhiệm xã hội và đoàn kết xã hội” do Viện Triết học và Hội Hành động vì sự phát triển con người Thiên chúa giáo - Đức (Misereor) phối hợp tổ chức tại Việt Nam trong thời gian vừa qua. Với kết cấu phân mục, các bài viết được tách thành 3 vấn đề thảo luận tại hội thảo đó là: công bằng xã hội, trách nhiệm xã hội và đoàn kết xã hội. Qua đó giúp bạn đọc có thể hình dung một cách trực tiếp những biểu hiện và ý nghĩa của những vấn đề này đối với sự phát triển của xã hội hiện đại cũng như hiểu được những vấn đề lý luận trong quan hệ giữa chúng đối với vận mệnh mỗi quốc gia, dân tộc và cộng đồng thế giới trong việc cần phải làm gì để thực hiện công bằng xã hội, phát huy trách nhiệm xã hội và xây dựng khối đoàn kết xã hội một cách hiệu quả trong điều kiện hiện nay.

Có thể nói cuốn sách là một tài liệu tổng hợp một cách phổ quát nhất về những vấn đề nóng bỏng của xã hội thuộc lĩnh vực công bằng, trách nhiệm và đoàn kết xã hội tại Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế.

Hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu không thể thiếu trên giá sách của mỗi nhà, đặc biệt đối với những nhà quản lý và những người làm công tác xã hội.

Xin trân trọng giới thiệu!

                                                     Phạm Vĩnh Hà

  •  
     
  •