“Kinh tế Việt Nam năm 2006: động thái và triển vọng”

23/06/2008

Viện Kinh tế Việt Nam ; Trung tâm Phân tích và Dự báo ; Nhà xuất bản Khoa học xã hội ;

2007

thuyntm

 

 

Nhằm phân tích, đánh giá thực trạng và các xu hướng của nền kinh tế Việt Nam năm 2006 và xem xét triển vọng của nền kinh tế năm 2007, tháng 7 năm 2007 Viện Kinh tế Việt Nam và Trung tâm Phân tích và Dự báo đã phối hợp xuất bản cuốn sách “Kinh tế Việt Nam năm 2006: động thái và triển vọng”.

Sách dày 144 trang, khổ 19x27cm do Nhà xuất bản Khoa học xã hội xuất bản. Nội dung cuốn sách tập trung vào ba mảng vấn đề nổi bật của kinh tế Việt Nam trong năm 2006, đó là hội nhập kinh tế quốc tế, các động thái kinh tế vĩ mô và hoạt động của hệ thống thể chế kinh tế. Những thay đổi ngắn hạn trong nền kinh tế được xem xét trong bối cảnh trung và dài hạn nhằm giúp phát hiện nguyên nhân, dự đoán thách thức và đề xuất các lựa chọn chính sách phù hợp cho nền kinh tế Việt Nam trong năm đầu hội nhập. Sách gồm 3 phần:

Phần I: Kinh tế Việt Nam năm 2006: Tổng quan. Phần này đề cập tới các nội dung, như: Đột phá và hội nhập; Tăng trưởng và các nhân tố của tăng trưởng; Lạm phát và thất nghiệp; Thị trường yếu tố sản xuất; Chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Can thiệp của Nhà nước.

Phần II: Những thách thức hội nhập, với các nội dung: Kết cấu hạ tâng “nút” giao thông vận tải và năng lượng; Nguồn nhân lực cơ cấu không hợp lí và chất lượng thấp; Cơ cấu công nghiệp: sự thiếu vắng và yếu kém của các ngành phụ trợ; Cấu trúc thị trường không đồng bộ; Cải cách hành chính: vấn đề cơ chế và năng lực quản lí nhà nước.

Phần III: Triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2007. Tăng trưởng kinh tế năm 2007 chậm hơn năm 2006 cũng sẽ dẫn đến thương mại quốc tế tăng trưởng chậm lại. Trước tình hình kinh tế thế giới và trong nước như vậy, có thể đưa ra những triển vọng của Việt Nam về tăng trưởng, lạm phát, cán cân thương mại và việc làm. Trong năm 2007, thâm hụt cán cân thương mại sẽ dự báo ở mức cao hơn năm 2006; Lạm phát cũng được dự báo cao hơn năm 2006 nhưng do nền kinh tế năm 2007 được đánh giá có tốc độ tăng trưởng cao và do đó sẽ tạo nhiều cơ hội việc làm hơn.

Năm 2006, là năm thành công trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Việt Nam trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới – WTO, thiết lập quan hệ hợp tác với Nhật Bản và tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC–14… qua đó thể hiện rõ hình ảnh một Việt Nam an toàn, năng động, cởi mở và hội nhập.

Xin trân trọng giới thiệu cùng các bạn.

                                                                                                                                          Nguyễn Vũ

  •  
     
  •