“Nghiên cứu so sánh tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc và Ấn Độ”

18/07/2008

TS. Phạm Thái Quốc ;

Viện Kinh tế và Chính trị thế giới ; Nhà xuất bản Khoa học xã hội ;

thuyntm

 

 

Tháng 1.2008, Nhà xuất bản Khoa học xã hội cho ra mắt bạn đọc tác phẩm “Nghiên cứu so sánh tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc và Ấn Độ” do TS. Phạm Thái Quốc chủ biên. Cuốn sách được hình thành trên cơ sở kết quả nghiên cứu khoa học cấp Bộ do tác giả làm chủ nhiệm đề tài, Viện Kinh tế và Chính trị thế giới là cơ quan chủ trì thực hiện.

Nội dung của cuốn sách tập trung vào phân tích các chính sách, biện pháp chính dẫn đến thành công kinh tế của Trung Quốc và Ấn Độ, so sánh những điểm giống nhau, khác nhau trong tăng trưởng của hai nước. Từ đó xem xét, lý giải những nhân tố tạo ra sự tăng trưởng nhanh, những cơ hội và thách thức do sự trỗi dậy mạnh mẽ của hai nước lớn này có ảnh hưởng và tác động đối với toàn cầu, khu vực, đặc biệt là với các nước láng giềng gần gũi, trong đó có Việt Nam. Sách gồm 3 chương, dày 401 trang, khổ 14,5x20,5cm.                 

Chương 1: Bối cảnh quốc tế và sự nổi lên của Trung Quốc, sự tăng trưởng nhanh của Ấn Độ.  Chương này đề cập những nét chính trong bối cảnh quốc tế diễn ra trong hai thập kỉ cuối thế kỉ XX và những năm đầu thế kỉ XXI, đồng thời phân tích những tác động bên ngoài, từ môi trường toàn cầu đến sự tăng trưởng, phát triển của hai nước và giới thiệu tổng quát về sự nỏi lên của Trung Quốc và Ấn Độ.

Chương 2: So sánh tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc và Ấn Độ. Các tác giả tập trung nghiên cứu so sánh các chính sách chính đã được Trung Quốc và Ấn Độ thực hiện để đem lại thành công, đặc biệt về kinh tế. Sau đó phân tích quá trình tăng trưởng kinh tế, các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng và chất lượng tăng trưởng, những hạn và triển vọng tăng trưởng của Trung Quốc và Ấn Độ trong một vài thập kỉ tới.

Chương 3: Những cơ hội, thách thức từ sự nổi lên của Trung Quốc, Ấn Độ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Trong chương này các tác giả tập trung phân tích những cơ hội, những thách thức mà sự phát triển của hai nước Trung Quốc và Ấn Độ đem lại và những điểm hay có thể học, những hạn chế nên tránh trong sự phát triển của Trung Quốc và Ấn Độ.

Xin trân trọng giới thiệu, hi vọng cuốn sách sẽ đem lại những thông tin bổ ích cho bạn đọc!

                                                                                                                                                                                               Nguyễn Vũ

  •  
     
  •