“Ngôn ngữ học một số phương diện nghiên cứu liên ngành”

18/07/2008

TS. Nguyễn Huy Cẩn ;

Viện Thông tin Khoa học xã hội ; Nhà xuất bản Khoa học xã hội ;

thuyntm

 

 

Như chúng ta biết, trong khoa học hiện đại, những hướng nghiên cứu mới thường xuất hiện ở những phạm vi nghiên cứu giáp ranh giữa các ngành khoa học, nơi mà đối tượng nghiên cứu được xem xét dưới một góc độ có tính toàn diện hơn với những cách tiếp cận khác nhau. Nghiên cứu này bước đầu giới thiệu một số phạm vi có tính đa ngành trong ngôn ngữ học.

Tháng 1 năm 2008, Nhà xuất bản Khoa học xã hội cho ra mắt bạn đọc cuốn sách “Ngôn ngữ học một số phương diện nghiên cứu liên ngành” do TS. Nguyễn Huy Cẩn chủ biên, dày 260 trang, khổ 14,5x20,5cm. Nội dung cuốn sách chia thành 3 phần. Phần I: Một số phương diện nghiên cứu liên ngành. Phần này giới thiệu một số vấn đề về thần kinh ngôn ngữ học, dân tộc ngôn ngữ học, giao tiếp và ngôn ngữ, một số vấn đề về tâm lý ngôn ngữ học với bệnh lý ngôn ngữ. Phần II: Ngôn ngữ học với việc dạy và học tiếng với các nội dung: dạy và học ngoại ngữ ở Việt Nam hiện nay, thực trạng và giải pháp; tổng quan về phương pháp giảng dạy ngoại ngữ và sơ lược tình hình giảng dạy ngoại ngữ tại Việt Nam; sử dụng các thông tin cảnh huống và tri thức nền vào dạy kỹ năng đọc hiểu cho người nước ngoài học tiếng Việt; dạy ngữ pháp theo cách tiếp cận giao tiếp (ứng dụng vào dạy tiếng Việt cho người nước ngoài); mấy suy nghĩ về sự tiếp thu ngôn ngữ và phương pháp dạy tiếng mẹ đẻ cho học sinh. Phần III giới thiệu một cách khái quát về lịch sử phát triển của từ điển, các loại hình từ điển và từ điển học Việt Nam.

            Hy vọng rằng với những thông tin này sẽ đáp ứng được phần nào nhu cầu tìm hiểu của các bạn. Xin trân trọng giới thiệu!

Minh Thuỷ

  •  
     
  •