“Phát triển bền vững đô thị những vấn đề lý luận và kinh nghiệm của thế giới”

18/07/2008

TS. Đào Hoàng Tuấn ;

Viện Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững ; Nhà xuất bản Khoa học xã hội ;

thuyntm

 

 

Từ lâu, mối quan hệ giữa sự phát triển xã hội loài người và môi trường tự nhiên đã là chủ đề được tranh luận nhiều trên các diễn đàn quốc tế để tìm ra phương thức hành động của xã hội đối với môi trường tự nhiên, nhằm đảm bảo cho mục đích phát triển, nhưng không làm tổn hại đến môi trường tự nhiên – môi trường sống của con người. Từ đó cụm từ “phát triển bền vững” được hình thành và đang trở thành đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học, cơ sở cho nhiều chương trình hành động của nhiều quốc gia trên thế giới.

Tháng 1 năm 2008, Nhà xuất bản Khoa học xã hội cho ra mắt bạn đọc cuốn sách “Phát triển bền vững đô thị những vấn đề lý luận và kinh nghiệm của thế giới” của TS. Đào Hoàng Tuấn. Đây là kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp Bộ cùng tên do Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam giao cho Viện Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững thực hiện. 
     Chương I trình bày sơ lược quá trình hình thành và phát triển đô thị trên thế giới; những vấn đề về cơ sở lý luận phát triển bền vững đô thị và phát triển đô thị bền vững dưới cái nhìn của các tổ chức nghiên cứu khoa học và quốc tế trên thế giới. Chương II nêu những bài học kinh nghiệm của thế giới về phát triển đô thị bền vững thông qua chỉ tiêu bền vững của Châu Âu; chương trình quản lý đô thị của UNDP, UN – HABITAT, WB; kinh nghiệm về phát triển bền vững của Singapore và những bài học kinh nghiệm khác. Chương III đưa ra những bài học gợi mở đối với sự phát triển bền vững hệ thống đô thị ở Việt
Nam.

            Với bề dày 334 trang, khổ 14,5x20,5cm, cuốn sách sẽ mang đến cho các bạn nhiều thông tin bổ ích khi nghiên cứu vấn đề này. Xin trân trọng giới thiệu!

Minh Thuỷ

  •  
     
  •