“Thị trường một số nước Châu Phi - cơ hội đối với Việt Nam”

18/07/2008

Đinh Thị Thơm ;

Viện Thông tin Khoa học xã hội ; Nhà xuất bản Khoa học xã hội ;

2007

thuyntm

 

 

Nhằm cung cấp thông tin cho các nhà nghiên cứu, quản lý và hoạch định chính sách, các doanh nghiệp, doanh nhân đang quan tâm đến việc mở rộng các thị trường xuất nhập khẩu trong chiến lược sản xuất kinh doanh của mình, những gợi ý về giải pháp thúc đẩy quan hệ thương mại giữa Việt Nam và thị trường châu Phi nói chung và 5 thị trường được xem là có tiềm năng nói riêng, tháng 11 năm 2007 Nhà xuất bản Khoa học xã hội đã xuất bản cuốn sách "Thị trường một số nước châu Phi cơ hội đối với Việt Nam" do tác giả Đinh Thị Thơm chủ biên.

Sách dày 346 trang, khổ 14,5x20,5cm đã tập trung hệ thống hóa, phân tích những thông tin và tổng hợp những ý kiến không chỉ thuần túy về phương diện kinh tế, thương mại mà cả về phương diện địa – kinh tế, lịch sử, văn hóa, xã hội… những yếu tố quy định tính đặc thù của thị trường Châu Phi. Sách gồm 3 chương, chương 1: Khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Châu Phi giới thiệu những nét chung về điều kiện tự nhiên và nguồn lực, lịch sử phát triển, tổng quan về thị trường, đặc trưng của quan hệ kinh tế và hợp tác Việt Nam – Châu Phi, nhận định của các doanh nghiệp Việt Nam về thị trường Châu Phi.

Chương 2: Năm thị trường tiềm năng đối với Việt Nam tập trung giới thiệu, phân tích những nét khái quát về điều kiện tự nhiên và xã hội, những đặc điểm của 5 thị trường được xếp thứ tự theo quy mô, tầm quan trọng và mức độ ảnh hưởng đối với các thị trường khác và một số nét về quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Nam Phi (thị trường lớn nhất Châu Phi), Ai Cập (thị trường lớn nhất khu vực Bắc Phi),  Marôc (thị trường có vị trí địa-chính trị-kinh tế quan trọng nhất khu vực Tây Bắc Phi), Xênêgan (thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam) và Tanzania (thị trường cửa ngõ vào Đông Phi).

Chương 3: Giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận thị trường Châu Phi của doanh nghiệp Việt Nam các tác giả tập trung phân tích triển vọng của thị trường Châu Phi nói chung, của 5 thị trường tiềm năng nói riêng và 10 giải pháp vĩ mô với 5 giải pháp vi mô chính nhằm tăng cường khả năng tiếp cận và thúc đẩy quan hệ thương mại giữa Việt Nam và các thị trường này.

Hi vọng rằng những nội dung trên sẽ phần nào giúp độc giả có thêm sự hiểu biết hoàn chỉnh hơn về thị trường Châu Phi. Xin trân trọng giới thiệu !

                                                             Nguyễn Vũ 

 

  •  
     
  •