• “Những vấn đề xã hội của Hàn Quốc”

  “Những vấn đề xã hội của Hàn Quốc”

  Tác giả: PGS.TS. Ngô Xuân Bình

  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á Nhà xuất bản Lao động Xã hội

  Năm xuất bản: 2007

  Người dịch: thudt

  Mô tả: Quý I năm 2007, Trung tâm Nghiên cứu Hàn Quốc, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á đã cho ra mắt bạn đọc cuốn sách “Những vấn đề xã hội của Hàn Quốc” do PGS.TS. Ngô Xuân Bình làm chủ biên. Sách dày 309 trang, khổ 14,5x20,5cm, Nhà xuất bản Lao động Xã hội, gồm 3 phần chính tập trung vào những vấn đề xã hội chủ yếu của Hàn Quốc trong quá trình phát triển, nhất là từ khi tiến hành công nghiệp hoá đến nay. Phần I: Bức tranh toàn cảnh về xã hội Hàn Quốc được phản ánh qua các nội dung về phát triển kinh tế kết hợp với giải quyết các vấn đề xã hội (từ sau chiến tranh đến hết 1970), điều chỉnh chính sách kinh tế - xã hội và nâng cao phúc lợi xã hội cho con người (từ thập niên 1980 đến nay). Phần II: Chính sách của Chính phủ Hàn Quốc giải quyết một số vấn đề xã hội chủ yếu như chính sách phát triển nguồn nhân lực, chính sách dân số và nhân khẩu học, chính sách đối với vấn đề đô thị hoá, bất bình đẳng xã hội và an sinh xã hội. Trong phần III bàn về giáo dục quốc dân, tham nhũng và môi trường là những vấn đề xã hội bức xúc và đưa ra các giải pháp của Chính phủ Hàn Quốc đối với các vấn đề đó. Ngoài ra cuốn sách còn có thêm phần mở đầu, kết luận và kiến nghị.    

 •  
   
 •