• Phát triển nông thôn bền vững: những vấn đề lý luận và kinh nghiệm thế giới

  Phát triển nông thôn bền vững: những vấn đề lý luận và kinh nghiệm thế giới

  Tác giả: TS. Trần Ngọc Ngoạn (Chủ biên)

  Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học xã hội Viện Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững

  Năm xuất bản: 2008

  Người dịch: nguyenvu

  Mô tả: Trong hơn hai thập kỷ qua con người đã bắt đầu nhận ra rằng không thể có được một  xã hội hay một nền kinh tế lành mạnh trong một thế giới có quá nhiều sự nghèo đói và suy thoái môi trường. Nạn đói đã là mối đe dọa thường xuyên đối với nhiều người, và khả năng lâu dài của Trái Đất đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về lương thực và các sản phẩm nông nghiệp khác lại không lấy gì làm chắc chắn. Năng suất ở các vùng sản xuất lương thực lớn đang bị giảm đi, trong khi nhu cầu lương thực, thực phẩm và nhiên liệu lại ngày càng tăng lên. Tình trạng xói mòn đất, nhiễm mặn, úng ngập và mất độ màu mỡ của đất đang tăng lên ở các nước.

 • “Cơ sở xã hội nhân văn trong quản lý nhà nước đối với tài nguyên, môi trường trong quá trình CNH, HĐH ở Việt Nam”

  “Cơ sở xã hội nhân văn trong quản lý nhà nước đối với tài nguyên, môi trường trong quá trình CNH, HĐH ở Việt Nam”

  Tác giả: PGS.TS. Hà Huy Thành, PGS.TS. Lê Cao Đoàn (đồng chủ biên)

  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững Nhà xuất bản Khoa học xã hội

  Năm xuất bản: 2008

  Người dịch: nguyenvu

  Mô tả: Từ những thập kỷ cuối của thế kỷ XX, vấn đề môi trường và bảo vệ môi trường ngày một nóng dần lên và với những năm đầu của thế kỷ XXI đã trở thành vấn đề bức xúc: cạn kiệt tài nguyên và biến đổi môi trường đã trở thành những đại nạn uy hiếp đến sự tồn tại và phát triển của nhân loại, tầng ozon bị thủng, hiệu ứng nhà kính, nhiệt độ tăng làm băng tan, nước biển dâng nhấn chìm nhiều vùng đất xuống biển; những chất thải độc hại gây ô nhiễm môi trường cũng như các chứng bệnh nan y ngày một gia tăng đang dẫn nhân loại vào một quá trình huỷ diệt ảm đạm. Thực sự thì nhân loại trong khi bằng các cuộc cách mạng trong phương thức sản xuất, trong kết cấu kinh tế-xã hội, đã đẩy xã hội vượt qua hết làn sóng văn minh này sang làn sóng văn minh khác và tạo ra những sức sản xuất mạnh mẽ, đã khiến cho con người nghĩ rằng mình đang trong quá trình ngự trị thiên nhiên, thống trị thế giới. Nhưng đồng thời, trong quá trình đó, con người ở những mức độ nhất định, đã phá huỷ đi những nền tảng, khung cảnh và môi trường cần thiết cho sự sống và sự phát triển của mình.

 • “Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”

  “Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”

  Tác giả: PGS.TS. Hà Huy Thành

  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững Nhà xuất bản Chính trị quốc gia

  Năm xuất bản: 2006

  Người dịch: admin

  Mô tả: Thể chế kinh tế thị trường là thể chế của lĩnh vực hoạt động kinh tế diễn ra trong hệ thống thị trường. Thể chế với tính cách là khung pháp lý, quy chuẩn quốc gia của mọi hoạt động kinh tế - xã hội, nó giúp cho xã hội hoạt động trong tính hợp pháp, do đó, tiến trình kinh tế diễn ra thích ứng với các tất yếu, các quy luật kinh tế; mặt khác, thể chế giúp xã hội loại bỏ những quá trình, những hoạt động ngoại lệ, không hợp pháp. Cuốn sách tổng hợp những vấn đề lý luận kinh tế và thể chế của thị trường, nghiên cứu sâu về bản chất, chức năng, mối quan hệ giữa thể chế và kinh tế, những kinh nghiệm thể chế kinh tế trên thế giới. “Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam” được hình thành trên cơ sở đề tài cấp Nhà nước, mã số KX 01-06, thuộc chương trình khoa học cấp Nhà nước KX 01, được nghiệm thu năm 2005, gồm 378 trang, khổ 14,5x20,5cm. Cuốn sách gồm 4 chương, chương I: Một số vấn đề lý luận về kinh tế thị trường và thể chế kinh tế thị trường; Chương II: Thể chế kinh tế thị trường trên thế giới – Bài học lịch sử; Chương III: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và hệ thống thể chế tương ứng; Chương IV: Quan điểm và giải pháp vĩ mô nhằm hoàn thiện và phát triển thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 • “Phát triển bền vững đô thị những vấn đề lý luận và kinh nghiệm của thế giới”

  “Phát triển bền vững đô thị những vấn đề lý luận và kinh nghiệm của thế giới”

  Tác giả: TS. Đào Hoàng Tuấn

  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững Nhà xuất bản Khoa học xã hội

  Năm xuất bản:

  Người dịch: thuyntm

  Mô tả:  

 •  
   
 •