• Tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia: Từ lý thuyết đến thực tiễn

  Tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia: Từ lý thuyết đến thực tiễn

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Duy Dũng (chủ biên)

  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Nhà xuất bản Khoa học xã hội

  Năm xuất bản: 2010

  Người dịch: nguyenvu

  Mô tả: Cuốn sách do PGS.TS. Nguyễn Duy Dũng chủ biên được hình thành trên cơ sở đề tài độc lập cấp Nhà nước “Một số vấn đề phát triển và quản lý phát triển kinh tế - xã hội vùng Tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia”.

 • Hợp tác phát triển nông nghiệp ở Châu Phi đặc điểm và xu hướng

  Hợp tác phát triển nông nghiệp ở Châu Phi đặc điểm và xu hướng

  Tác giả: Trần Thị Lan Hương

  Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học xã hội Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

  Năm xuất bản: 2009

  Người dịch: nguyenvu

  Mô tả: Nông nghiệp là một ngành kinh tế mang tính chất quan trọng sống còn ở khu vực Châu Phi, bởi hiện nay đại đa số người dân Châu Phi sống ở khu vực nông thôn và phụ thuộc vào nguồn lương thực, thực phẩm sản xuất trên đồng ruộng của họ. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp của Châu Phi lại đang trong thời kỳ khủng hoảng trầm trọng, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này ví dụ như mức tăng trưởng dân số quá nhanh, bệnh dịch triền miên khiến năng suất lao động nông nghiệp giảm, tăng trưởng kinh tế quá thấp, thiếu nguồn lực cho phát triển nông nghiệp... Mặc dù chính phủ của các nước Châu Phi đã nỗ lực cải cách và phát triển nền nông nghiệp của đất nước mình và cố gắng kêu gọi sự hợp tác giúp đỡ từ bên ngoài, nhưng tình trạng thiếu thốn lương thực và sản xuất nông nghiệp lạc hậu vẫn chưa được cải thiện.

 • Trạng nguyên Giáp Hải

  Trạng nguyên Giáp Hải

  Tác giả: Lâm Giang

  Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học xã hội Thư viện Viện nghiên cứu Hán Nôm

  Năm xuất bản: 2009

  Người dịch: nguyenvu

 • Tri thức địa phương của người Mường trong sử dụng và quản lý tài nguyên thiên nhiên

  Tri thức địa phương của người Mường trong sử dụng và quản lý tài nguyên thiên nhiên

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Thanh - Trần Hồng Thu

  Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học xã hội Viện Dân tộc học

  Năm xuất bản: 2009

  Người dịch: nguyenvu

  Mô tả: Văn hoá các dân tộc thiểu số như những sợi chỉ màu lấp lánh, vừa đa dạng và độc đáo trên “tấm thổ cẩm” văn hoá Việt Nam. Dân tộc Mường là một trong những dân tộc có số dân cư đông đúc, cảnh quan, môi sinh phong phú. Trong lịch sử hình thành và phát triển của mình dân tộc Mường đã sáng tạo ra một “nền văn hoá thung lũng” đậm đà bản sắc dân tộc.

 • Một số vấn đề cơ bản về triết lý phát triển trong tư tưởng Hồ Chí Minh

  Một số vấn đề cơ bản về triết lý phát triển trong tư tưởng Hồ Chí Minh

  Tác giả: PGS.TS.Thành Duy (tức PGS.TS. Nguyễn Văn Truy)

  Nhà xuất bản: Viện Khoa học xã hội Việt Nam Nhà xuất bản Khoa học xã hội

  Năm xuất bản: 2010

  Người dịch: nguyenvu

  Mô tả: Trong bối cảnh thế giới đã bước vào thập niên thứ hai của thế kỷ XXI, xuất hiện nhiều quan điểm khác nhau về con đường phát triển, đây là vấn đề cần phải nghiên cứu, tìm tòi, vận dụng sáng tạo và đồng thời phải phát triển cho phù hợp với tình hình mới, tránh những quan niệm giáo điều, máy móc để phát huy những tinh hoa văn hoá truyền thống và văn hoá nhân loại, thấm nhuần tính dân tộc và hiện đại, nhất là vấn đề giữ vững nguyên tắc độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Việt Nam đã có những bài học thực tế sinh động, đặc biệt là những bài học trong quá trình Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào sự nghiệp cách mạng nước ta. Có thể nói, thành công của sự nghiệp cách mạng Việt Nam thời gian qua có sự cống hiến to lớn mang tính quyết định của tư tưởng Hồ Chí Minh, Người không chỉ vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam, mà còn phát triển, bổ sung và làm phong phú thêm nhiều nguyên lý từ chủ nghĩa Mác – Lênin trong bối cảnh cách mạng Việt Nam.

 • Phát triển dịch vụ hậu cần (logistics) trong tiến trình hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN

  Phát triển dịch vụ hậu cần (logistics) trong tiến trình hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN

  Tác giả: TS. Phạm Thị Thanh Bình

  Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học xã hội Viện Kinh tế và Chính trị thế giới

  Năm xuất bản: 2009

  Người dịch: nguyenvu

  Mô tả: Nhằm thúc đẩy nhanh tiến trình hội nhập AEC, tháng 12/2006 tại Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN, các Bộ trưởng quyết định đưa thêm lĩnh vực hậu cần (logistics) vào danh mục ưu tiên hội nhập. Hậu cần chính thức trở thành lĩnh vực ưu tiên thứ 12 trong danh mục các lĩnh vực ưu tiên hội nhập. ASEAN hy vọng hội nhập nhanh các lĩnh vực ưu tiên này sẽ tạo ra bước đột phá, tạo đà và tăng hiệu ứng lan toả sang các lĩnh vực khác.     Vậy hậu cần là gì và tại sao phải tập trung vào lĩnh vực hậu cần để thúc đẩy nhanh tiến trình hội nhập? Hậu cần được hiểu là bao gồm mạng lưới các hoạt động tác động qua lại, tương tác với nhau ở cả cấp độ quốc gia và quốc tế nhằm chuyển đổi và di dời các nguồn lực kinh tế (nguồn nhân lực, nguyên liệu và các sản phẩm đầu vào khác) từ nơi các nguồn lực đó được khai thác hoặc tập trung tới nơi cần thiết cho quá trình sản xuất, tiêu dùng hàng hoá hoặc dịch vụ đó. Mạng lưới này bao gồm các mối liên kết giao thông vận tải, thông tin viễn thông đa phương diện (dưới nhiều hình thức khác nhau), các nút trạm giao thông liên quan đến sự chuyển giao, dự trữ, các loại giấy phép bàn giao thanh toán, quá trình đóng gói và phân phối sản phẩm.

 • Hệ thống an sinh xã hội của EU và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

  Hệ thống an sinh xã hội của EU và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

  Tác giả: PGS.TS. Đinh Công Tuấn (Chủ biên)

  Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học xã hội Viện Nghiên cứu Châu Âu

  Năm xuất bản: 2008

  Người dịch: nguyenvu

  Mô tả: Hiện nay EU là một khu vực có nền kinh tế tri thức phát triển năng động vào loại bậc nhất thế giới, đạt được sự tăng trưởng bền vững và sự liên kết xã hội ngày càng to lớn. Mô hình kinh tế nhà nước phúc lợi ở các nước EU với mục tiêu nhấn mạnh đến sự phân phối lợi ích kinh tế một cách đầy đủ nhất cho mọi người dân… đã được thế giới đánh giá rất cao. Việc nghiên cứu hệ thống an sinh xã hội của các nước EU là cần thiết cho việc tham khảo, học hỏi kinh nghiệm xây dựng mô hình an sinh xã hội của một nhóm nước EU có trình độ phát triển cao trên thế giới, từ đó rút ra những bài học cho việc hoạch định hệ thống an sinh xã hội của Việt Nam trong thời gian tới. Vì vậy, tháng 12 năm 2008, Nhà xuất bản Khoa học xã hội và Viện Nghiên cứu Châu Âu đã cho ra mắt bạn đọc cuốn sách “Hệ thống an sinh xã hội của EU và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam”. Sách gồm 3 chương. Chương 1: Tổng quan về hệ thống an sinh xã hội của EU; Chương 2:  Hệ thống an sinh xã hội của một số quốc gia điển hình; Chương 3:  Thành công, hạn chế, xu thế cải cách hệ thống an sinh xã hội của EU và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

 • Kinh tế - xã hội vùng nông thôn huyện Gia Lâm – Hà Nội trên tiến trình đổi mới

  Kinh tế - xã hội vùng nông thôn huyện Gia Lâm – Hà Nội trên tiến trình đổi mới

  Tác giả: TS. Trần Thị Tường Vân

  Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học xã hội Viện Sử học

  Năm xuất bản: 2008

  Người dịch: nguyenvu

  Mô tả: Gia Lâm là một huyện lớn của ngoại thành Hà Nội, mặc dù là huyện có tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa nhanh nhưng khu vực nông thôn vẫn chiếm phần lớn đất đai của Gia Lâm và dân cư chủ yếu vẫn sống bằng nghề nông. Cũng như nông thôn cả nước, từ đầu những năm 80, nhất là từ những năm cuối thế kỷ XX, vùng nông thôn Gia Lâm đã có dấu hiệu của sắc thái mới. Đến nay, nông thôn Gia Lâm đã thực sự bước vào một giai đoạn phát triển mới, giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn nhằm mục tiêu xây dựng nền kinh tế phát triển toàn diện, bền vững với một xã hội ổn định, giàu đẹp, tiến bộ, văn minh, hiện đại.

 • Quản lý nguồn nhân lực ở doanh nghiệp Nhật Bản & bài học kinh nghiệm cho doanh nhân Việt Nam

  Quản lý nguồn nhân lực ở doanh nghiệp Nhật Bản & bài học kinh nghiệm cho doanh nhân Việt Nam

  Tác giả: TS. Phạm Quý Long

  Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học xã hội Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

  Năm xuất bản: 2008

  Người dịch: nguyenvu

  Mô tả: Ngày nay Nhật Bản vẫn là một cường quốc về kinh tế và đứng hàng thứ hai trên thế giới về quy mô và trình độ phát triển chỉ sau Hoa Kỳ. Trong nhiều kết quả nghiên cứu có được về nền kinh tế Nhật Bản đã chứng minh rằng một trong những nguyên nhân góp phần tạo nên sự thành công về kinh tế của Nhật Bản là nhờ có mô hình quản lý nguồn nhân lực độc đáo ở trong các doanh nghiệp Nhật Bản. Mô hình quản lý này đã phát huy được các tác dụng tích cực trong việc nâng cao năng suất lao động trong điều kiện cạnh tranh của nền kinh tế thị trường. Một doanh nghiệp có thể phát triển hay không cũng sẽ phụ thuộc vào khâu tổ chức quản lý các nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực con người và phương thức làm ăn mà nó áp dụng. Thực tiễn của Nhật Bản đã chứng minh cho sự thành công của mô hình quản lý này, chí ít ra trong suốt thời kỳ tăng trưởng kinh tế cao độ.

 • Phát triển nông thôn bền vững: những vấn đề lý luận và kinh nghiệm thế giới

  Phát triển nông thôn bền vững: những vấn đề lý luận và kinh nghiệm thế giới

  Tác giả: TS. Trần Ngọc Ngoạn (Chủ biên)

  Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học xã hội Viện Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững

  Năm xuất bản: 2008

  Người dịch: nguyenvu

  Mô tả: Trong hơn hai thập kỷ qua con người đã bắt đầu nhận ra rằng không thể có được một  xã hội hay một nền kinh tế lành mạnh trong một thế giới có quá nhiều sự nghèo đói và suy thoái môi trường. Nạn đói đã là mối đe dọa thường xuyên đối với nhiều người, và khả năng lâu dài của Trái Đất đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về lương thực và các sản phẩm nông nghiệp khác lại không lấy gì làm chắc chắn. Năng suất ở các vùng sản xuất lương thực lớn đang bị giảm đi, trong khi nhu cầu lương thực, thực phẩm và nhiên liệu lại ngày càng tăng lên. Tình trạng xói mòn đất, nhiễm mặn, úng ngập và mất độ màu mỡ của đất đang tăng lên ở các nước.

 • Quan hệ Nga – ASEAN trong những thập niên đầu thế kỷ XXI

  Quan hệ Nga – ASEAN trong những thập niên đầu thế kỷ XXI

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Quang Thuấn (Chủ biên)

  Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học xã hội Viện Nghiên cứu Châu Âu

  Năm xuất bản: 2008

  Người dịch: nguyenvu

  Mô tả: Bước sang thế kỷ XXI khu vực Châu Á – Thái Bình Dương ngày càng có vai trò quan trọng trong chính sách đối ngoại của Liên bang Nga. Chính sách đối ngoại của Nga ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương  nói chung và ASEAN nói riêng được xây dựng trên nguyên tắc phát triển và củng cố toàn diện các mối quan hệ song phương với các quốc gia, kết hợp với việc tham gia tích cực vào các tổ chức chính trị và kinh tế đa phương trong khu vực.

 • Điều chỉnh chính sách thương mại của Liên minh Châu Âu trong bối cảnh phát triển mới

  Điều chỉnh chính sách thương mại của Liên minh Châu Âu trong bối cảnh phát triển mới

  Tác giả: TS. Bùi Nhật Quang

  Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học xã hội Viện Nghiên cứu Châu Âu

  Năm xuất bản: 2008

  Người dịch: nguyenvu

  Mô tả: Trong quan hệ kinh tế quốc tế, trao đổi thương mại luôn là lĩnh vực chiếm vị trí ưu tiên hàng đầu, được tất cả các bên quan tâm tham gia với nhiều biện pháp thúc đẩy phát triển khác nhau. Việc thực thi các chính sách thương mại quốc tế và khu vực để tạo điều kiện cho sự phát triển ổn định của hoạt động thương mại quốc tế luôn được các nhà lập chính sách quan tâm, với tình hình hiện nay của xu hướng tự do hóa diễn ra trên toàn cầu thì việc điều chỉnh các chính sách thương mại theo hướng cởi mở hơn đang trở thành điều tất yếu đối với tất cả các quốc gia và khối liên kết khu vực.

 • “Cơ sở xã hội nhân văn trong quản lý nhà nước đối với tài nguyên, môi trường trong quá trình CNH, HĐH ở Việt Nam”

  “Cơ sở xã hội nhân văn trong quản lý nhà nước đối với tài nguyên, môi trường trong quá trình CNH, HĐH ở Việt Nam”

  Tác giả: PGS.TS. Hà Huy Thành, PGS.TS. Lê Cao Đoàn (đồng chủ biên)

  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững Nhà xuất bản Khoa học xã hội

  Năm xuất bản: 2008

  Người dịch: nguyenvu

  Mô tả: Từ những thập kỷ cuối của thế kỷ XX, vấn đề môi trường và bảo vệ môi trường ngày một nóng dần lên và với những năm đầu của thế kỷ XXI đã trở thành vấn đề bức xúc: cạn kiệt tài nguyên và biến đổi môi trường đã trở thành những đại nạn uy hiếp đến sự tồn tại và phát triển của nhân loại, tầng ozon bị thủng, hiệu ứng nhà kính, nhiệt độ tăng làm băng tan, nước biển dâng nhấn chìm nhiều vùng đất xuống biển; những chất thải độc hại gây ô nhiễm môi trường cũng như các chứng bệnh nan y ngày một gia tăng đang dẫn nhân loại vào một quá trình huỷ diệt ảm đạm. Thực sự thì nhân loại trong khi bằng các cuộc cách mạng trong phương thức sản xuất, trong kết cấu kinh tế-xã hội, đã đẩy xã hội vượt qua hết làn sóng văn minh này sang làn sóng văn minh khác và tạo ra những sức sản xuất mạnh mẽ, đã khiến cho con người nghĩ rằng mình đang trong quá trình ngự trị thiên nhiên, thống trị thế giới. Nhưng đồng thời, trong quá trình đó, con người ở những mức độ nhất định, đã phá huỷ đi những nền tảng, khung cảnh và môi trường cần thiết cho sự sống và sự phát triển của mình.

 • Một số vấn đề cơ bản về Hợp tác Asean + 3

  Một số vấn đề cơ bản về Hợp tác Asean + 3

  Tác giả: Nguyễn Thu Mỹ (chủ biên)

  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Nhà xuất bản Khoa học xã hội

  Năm xuất bản: 2008

  Người dịch: nguyenvu

  Mô tả: Mười năm trước đây, ngày 14/12/1997, tại Kuala Lumpur, các nhà lãnh đạo các quốc gia thành viên ASEAN đã tiến hành cuộc gặp đầu tiên với cả ba nhà lãnh đạo của 3 nước Đông Bắc Á là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Sau cuộc gặp trên, họ đã tiến hành họp thượng đỉnh riêng với từng đối tác và sau đó Hợp tác ASEAN + 3 chính thức được thành lập.      Trong những năm qua, thông qua các cơ chế hợp tác ngày càng nhiều về số lượng và hình thức, hợp tác ASEAN + 3 đã được triển khai trên tất cả các lĩnh vực và đạt được những thành tựu rất đáng khích lệ. Là một thành viên của ASEAN, Việt Nam đã tham gia vào tiến trình này ngay từ đầu và trở thành 1 trong 13 thành viên sáng lập của Hợp tác ASEAN + 3. Sau 10 năm tham gia vào tiến trình hợp tác này nước ta đã có những đóng góp đáng kể và cũng đã thu được nhiều lợi ích quan trọng, vị thế của Việt Nam cũng vì thế được nâng cao hơn bao giờ hết. Điều này đã và đang làm gia tăng giá trị địa - chiến lược của Việt Nam và tạo điều kiện cho nước ta nâng cao sức mạnh của mình trong các thương thảo song phương và đa phương với các nước lớn trong khu vực và trên thế giới. Để góp phần thúc đẩy sự  phát triển của Hợp tác ASEAN + 3, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam, GS.TS. Đỗ Hoài Nam đã giao cho Viện Nghiên cứu Đông Nam Á chủ trì nghiên cứu đề tài khoa học “Một số vấn đề cơ bản về Hợp tác ASEAN + 3”, những kết quả của đề tài khoa học này đã được Nhà xuất bản Khoa học xã hội in thành sách và phát hành vào tháng 12/2008, do PGS.TS. Nguyễn Thu Mỹ chủ biên). Nội dung cuốn sách gồm 4 chương:

 • Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) nội dung và lộ trình

  Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) nội dung và lộ trình

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn (chủ biên)

  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Nhà xuất bản Khoa học xã hội

  Năm xuất bản: 2008

  Người dịch: nguyenvu

  Mô tả: AEC được hình dung là một "thị trường chung", trong đó có "4 quyền tự do": hàng hóa, dịch vụ, vốn và lao động có tay nghề. Nếu trong Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA), mức thuế quan được giảm từ 0% đến 5% đối với ASEAN-6 (năm 2006) và với ASEAN-4 (năm 2010), đồng thời các thủ tục phi thuế quan được đơn giản hóa, luồng hàng hóa giao dịch được tăng lên, thương mại nội bộ khối được cải thiện và đầu tư trực tiếp nước ngoài gia tăng trên cục diện toàn khu vực, thì AEC lại hướng tới một thị trường chung với 4 đặc thù trên. Trong khuôn khổ liên kết kinh tế rộng hơn, các nhà lãnh đạo ASEAN kỳ vọng AEC sẽ hội tụ những biện pháp nhằm thúc đẩy tự do hóa thương mại, cải thiện hạ tầng kinh doanh, giảm chi phí giao dịch thương mại, tăng tính hấp dẫn cho môi trường đầu tư của ASEAN, củng cố hệ thống giải quyết tranh chấp nội bộ khối. Nếu AEC trở thành hiện thực, ASEAN sẽ bước vào ngưỡng hội nhập thứ ba nhằm chuẩn bị cho sự ra đời của liên minh kinh tế đầu tiên ở khu vực Châu Á trong tương lai. Khi đó, sẽ tồn tại một khu vực kinh tế ASEAN cạnh tranh, thịnh vượng và ổn định, ở đó có sự dịch chuyển tự do hàng hóa, dịch vụ và đầu tư, dịch chuyển tự do hơn cho các dòng vốn, phát triển kinh tế công bằng và giảm đói nghèo cũng như bất bình đẳng kinh tế - xã hội.

 • “Công bằng xã hội, trách nhiệm xã hội và đoàn kết xã hội”

  “Công bằng xã hội, trách nhiệm xã hội và đoàn kết xã hội”

  Tác giả: PGS.TS. Phạm Văn Đức, PGS.TS. Đặng Hữu Toàn, GS.TS. Trần Văn Đoàn, TS. Ulrich Dornberg (đồng chủ biên)

  Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học xã hội Viện Triết học

  Năm xuất bản: 2008

  Người dịch: nguyenvu

  Mô tả: Đối với bất kỳ quốc gia nào thì công bằng xã hội, trách nhiệm xã hội và đoàn kết xã hội luôn là mục tiêu và là động lực phát triển của chính quốc gia đó. Trong quá trình phát triển của mình Đảng và Nhà nước Việt Nam đã rất coi trọng những vấn đề thuộc các phạm trù này như là chìa khoá của sự phát triển. Xuất phát từ ý nghĩa xã hội trên Viện Triết học (Viện KHXH Việt Nam) và Tổ chức Giáo hội Đức (Misereor) đã cùng nhau biên soạn cuốn sách “Công bằng xã hội, trách nhiệm xã hội và đoàn kết xã hội” do các nhà khoa học: PGS.TS. Phạm Văn Đức, PGS.TS. Đặng Hữu Toàn, GS.TS. Trần Văn Đoàn, TS. Ulrich Dornberg đồng chủ biên và được Nhà xuất bản Khoa học xã hội xuất bản vào tháng 12/2008.

 • “Đổi mới tư duy và công cuộc đổi mới ở Việt Nam”

  “Đổi mới tư duy và công cuộc đổi mới ở Việt Nam”

  Tác giả: GS.VS. Nguyễn Duy quý

  Nhà xuất bản: Viện Khoa học xã hội Việt Nam Nhà xuất bản Khoa học xã hội

  Năm xuất bản: 2009

  Người dịch: nguyenvu

  Mô tả: Tư duy là một khả năng kỳ diệu, góp phần tạo ra trong đời sống con người hình ảnh của toàn bộ thế giới với những chuẩn mực sống và các hệ giá trị phong phú, phức tạp. Trong hoạt động thực tiễn của mình, bằng tư duy con người đã nhận biết được thế giới từ đơn giản đến phức tạp, từ phiến diện đến toàn diện, từ không đầy đủ đến đầy đủ hơn…Đổi mới tư duy ở nước ta là bắt nguồn từ thực tiễn cách mạng Việt Nam, cùng với những biến đổi sâu sắc diễn ra trong tình hình thế giới đòi hỏi chúng ta phải nghiêm khắc nhìn lại hệ thống tư duy - những vấn đề về quan hệ giữa tư duy và đời sống. Đổi mới tư duy là một cơ hội để tìm hiểu sâu hơn bản chất và trình độ tư duy của chúng ta phát triển đến đâu? Nó có đáp ứng được yêu cầu mới của thực tiễn không? Nó có cần phải thay đổi hay không và thay đổi như thế nào.

 • “Thể chế tam quyền phân lập Nhật Bản”

  “Thể chế tam quyền phân lập Nhật Bản”

  Tác giả: TS. Hồ Việt Hạnh

  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á Nhà xuất bản Khoa học xã hội

  Năm xuất bản: 2008

  Người dịch: nguyenvu

  Mô tả: Hiện nay, Đảng ta đang chủ trương xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa song song với chủ trương xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Để đạt được điều đó tất yếu phải xây dựng được một nhà nước mạnh, quản lý có hiệu quả, nhà nước của dân, do dân và vì dân, quyền lực nhà nước tập trung thống nhất không phân chia song có phân công, phân nhiệm rõ ràng giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực thi các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.

 • “Diện mạo và triển vọng của xã hội tri thức”

  “Diện mạo và triển vọng của xã hội tri thức”

  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Văn Dân

  Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học xã hội Viện Thông tin Khoa học xã hội

  Năm xuất bản: 2009

  Người dịch: nguyenvu

  Mô tả: Với mục đích cung cấp những thông tin về quan điểm của các nhà khoa học trên thế giới đối với xã hội tri thức, những vấn đề và lĩnh vực liên quan đến xã hội tri thức; về các đặc điểm của xã hội tri thức, những thách thức và triển vọng của xã hội tri thức đối với sự phát triển của Việt Nam nói riêng và của thế giới nói chung; góp phần tạo lập cơ sở lý luận cho việc tiến tới xây dựng xã hội tri thức ở Việt Nam, đưa đất nước Việt Nam hội nhập và phát triển, năm 2009 Nhà xuất bản Khoa học xã hội đã xuất bản cuốn “Diện mạo và triển vọng của xã hội tri thức” của PGS.TS. Nguyễn Văn Dân. Sách gồm 3 chương:

 • Tác động của đô thị hoá và công nghiệp hoá tới phát triển kinh tế và biến đổi văn hoá – xã hội ở tỉnh Vĩnh Phúc

  Tác động của đô thị hoá và công nghiệp hoá tới phát triển kinh tế và biến đổi văn hoá – xã hội ở tỉnh Vĩnh Phúc

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Thanh và Nguyễn Thế Trường (đồng chủ biên)

  Nhà xuất bản: Viện Dân tộc học Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc Nhà xuất bản Khoa học xã hội

  Năm xuất bản:

  Người dịch: nguyenvu

  Mô tả: Hiện nay, quá trình đô thị hoá đang diễn ra vô cùng sôi động trên khắp mọi miền của đất nước. Trên mảnh đất Vĩnh Phúc, đô thị hoá vùng nông thôn đã và đang tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực của cuộc sống người nông dân. Tuy nhiên quá trình đô thị hoá cũng khiến cho Vĩnh Phúc phải đối mặt với nhiều thách thức lớn lao: vấn đề dân số, việc làm, tình hình rác thải công nghiệp, ô nhiễm môi trường, sự biến đổi về văn hoá, đạo đức lối sống… là những vấn đề làm biến đổi cuộc sống của người dân nơi đây trước nhịp sống hối hả của nền kinh tế thị trường.     Để làm rõ quá trình đô thị hoá đang diễn ra và có tác động như thế nào đến cuộc sống của người dân Vĩnh Phúc cũng như chỉ ra những biến đổi trên “diện mạo” của tỉnh Vĩnh Phúc vừa qua Viện Dân tộc học, Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc đã phối hợp với Nhà xuất bản Khoa học xã hội xuất bản cuốn sách Tác động của đô thị hoá và công nghiệp hoá tới phát triển kinh tế và biến đổi văn hoá – xã hội ở tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là công trình khoa học được thực hiện do sự phối kết hợp giữa các đơn vị kể trên và do hai nhà nghiên cứu có tên tuổi trong ngành dân tộc học là Nguyễn Ngọc Thanh và Nguyễn Thế Trường chủ biên.

 •  
   
 •