“Kinh tế, chính trị thế giới năm 2008 và triển vọng năm 2009”

23/06/2009

PGS.TS. Lưu Ngọc Trịnh (chủ biên) ;

Viện Kinh tế và Chính trị thế giới ; Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa. ;

2009

nguyenvu

“Kinh tế, chính trị thế giới năm 2008 và triển vọng năm 2009” là nhiệm vụ do Chủ tịch Viện KHXH Việt Nam giao cho Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới thực hiện với mục tiêu: Cung cấp các thông tin đã được phân tích chuyên sâu về kinh tế và chính trị thế giới năm 2008 -2009, trên cơ sở đó đưa ra một số gợi ý cho Việt Nam. Với mục tiêu đó, cuốn sách đã tập trung nghiên cứu và phân tích những vấn đề như: Tìm hiểu đặc điểm và xu hướng phát triển cơ bản và nổi bật của nền kinh tế và chính trị thế giới năm 2008; Dự báo tình hình kinh tế và chính trị thế giới (tập trung vào xu hướng và những vấn đề chủ yếu trong năm 2009); Đánh giá những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam nhìn từ khía cạnh kinh tế và chính trị. Qua đó đưa ra một số kiến nghị về đối sách kinh tế cho Việt Nam. Cuốn sách gồm 5 chương:

“Kinh tế, chính trị thế giới năm 2008 và triển vọng năm 2009” là nhiệm vụ do Chủ tịch Viện KHXH Việt Nam giao cho Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới thực hiện với mục tiêu: Cung cấp các thông tin đã được phân tích chuyên sâu về kinh tế và chính trị thế giới năm 2008 -2009, trên cơ sở đó đưa ra một số gợi ý cho Việt Nam. Với mục tiêu đó, cuốn sách đã tập trung nghiên cứu và phân tích những vấn đề như: Tìm hiểu đặc điểm và xu hướng phát triển cơ bản và nổi bật của nền kinh tế và chính trị thế giới năm 2008; Dự báo tình hình kinh tế và chính trị thế giới (tập trung vào xu hướng và những vấn đề chủ yếu trong năm 2009); Đánh giá những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam nhìn từ khía cạnh kinh tế và chính trị. Qua đó đưa ra một số kiến nghị về đối sách kinh tế cho Việt Nam. Cuốn sách gồm 5 chương:

Chương I: Tổng quan chung về tình hình kinh tế và chính trị thế giới năm 2008, ở phần này cuốn sách đã phân tích cho người đọc thấy toàn cảnh nền kinh tế và chính trị thế giới năm 2008 trên các khía cạnh cơ bản như: các cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu xảy ra trong năm; Nguy cơ khủng hoảng lương thực; Sự biến đổi giá dầu; Cuộc khủng hoảng tài chính phố Wall cùng những tác động và xu hướng tiến triển của chúng…

Chương II: Đặc điểm của kinh tế thế giới năm 2008, phần này tập trung phân tích những đặc điểm nổi bật ở các khía cạnh thương mại, tài chính - tiền tệ và đầu tư quốc tế.

Chương III: Đặc điểm của chính trị thế giới năm 2008, tập trung phân tích các khía cạnh như hoà bình và xung đột trên thế giới, quan hệ giữa các nước lớn và đặc điểm chính trị của khu vực Đông Nam Á.

Chương IV: Tỉnh hình kinh tế của một số khu vực và quốc gia chủ yếu, tập trung trình bày thực trạng kinh tế khó khăn của một số nước và nhóm nước chủ yếu như Mỹ, EU, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga, ASEAN và nhóm các nước đang phát triển cùng những giải pháp khắc phục khủng hoảng của họ.

Chươg V: Triển vọng kinh tế và chính trị thế giới năm 2009 và một số gợi ý chính sách kinh tế cho Việt Nam, nêu lên một số vấn đề cho Việt Nam và đối sách về mặt kinh tế dựa trên cơ sở phân tích triển vọng và các vấn đề kinh tế, chính trị thế giới năm 2009.

Trong các phân tích và đánh giá của mình các tác giả đã cố gắng sử dụng các số liệu có tính hệ thống của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD)… Đặc biệt là các tác giả tìm ra sợi chỉ xuyên suốt giữa các vấn đề để nói lên một cách sát thực nhất những xu hướng cơ bản, những vấn đề nổi bật của nền kinh tế và chính trị thế giới trong năm 2008 và triển vọng phát triển của nó trong năm 2009.

Hy vọng đây sẽ là cuốn tư liệu cần thiết cho những nhà nghiên cứu về kinh tế, các bạn sinh viên cùng nhiều người quan tâm khác.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

                                                                                                                                   Phạm Vĩnh Hà

  •  
     
  •