“Giới, việc làm và đời sống gia đình”

23/06/2008

Nguyễn Thị Hòa ;

Nhà xuất bản Khoa học xã hội ;

2007

thuyntm

 

 

Quý II năm 2007, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ và Nhà xuất bản Khoa học xã hội đã xuất bản cuốn “Giới, việc làm và đời sống gia đình” (do Nguyễn Thị Hòa làm chủ biên) để phần nào giúp bạn đọc hiểu thêm về Giới – một lĩnh vực khoa học còn rất trẻ ở Việt Nam.

Sách dày 314 trang, khổ 14,5x20,5cm, được chia làm 4 phần. Phần thứ nhất, Giới và phát triển. Các tác giả đề cập tới Giới – sự phát triển và vấn đề nghiên cứu khoa học về người phụ nữ; Lý thuyết nữ quyền và vấn đề dân tộc ở Việt Nam; Phụ nữ Việt Nam trong thế kỉ XX: những bước ngoặt của quá trình giải phóng; Tiếp cận giới trong nghiên cứu sức khỏe của phụ nữ; Giới trong nghiên cứu xã hội học ở Miền Nam.

Phần thứ hai, Phụ nữ và việc làm, nội dung đề cập tới: Suy nghĩ về một số giải pháp nhằm nâng cao vị thế cho lao động nữ tại các doanh nghiệp; Khắc phục các mâu thuẫn và trở ngại để mở rộng cơ cấu năng lực của lao động nữ; Phân bố và sử dụng lao động nữ theo ngành tại Thành phố Hồ Chí Minh; Tiềm năng và hiệu quả kinh doanh của các nữ chủ doanh nghiệp nhìn dưới góc độ sự bình đẳng giới và chính sách đáp ứng giới.

Phần thứ ba, Phụ nữ và gia đình, với những nội dung: Những yếu tố cơ bản tạo nên độ bền vững của hạnh phúc gia đình; Phụ nữ - gia đình trong sự phát triển xã hội; Quan niệm về hôn nhân của nữ công nhân chưa có gia đình; Sự biến đổi của gia đình Việt Nam trong thời kì đổi mới (qua một số công trình nghiên cứu); Khủng hoảng gia đình trong xã hội hiện đại.

Phần thứ tư, Phụ nữ và các vấn đề văn hóa - xã hội, đề cập tới: Vấn đề nữ trí thức trong một số công ty liên doanh với nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh; Độc thân và những vấn đề tâm lý xã hội; Vị thành niên nhập cư – vấn đề xã hội trong phát triển.

Tuy mới du nhập vào Việt Nam cuối những năm 1980, nhưng đến nay giới không những được đề cập trong các chương trình cấp vĩ mô của Nhà nước như các khâu điều tra cơ bản, xây dựng luận chứng, soạn thảo các chính sách kinh tế - xã hội, mà còn có mặt trong các dự án phát triển vừa và nhỏ ở các địa phương, có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình… Vì vậy việc phổ biến kiến thức về giới dưới mọi hình thức, mọi cấp độ đang trở thành một nhu cầu mang tính cấp bách. Hi vọng cuốn sách sẽ phần nào làm được điều đó. Xin trân trọng giới thiệu cùng các bạn.

                                                         Nguyễn Thu Hà

  •  
     
  •