“Những biến đổi kinh tế - xã hội của hộ gia đình”

24/06/2008

Vũ Tuấn Anh và Nguyễn Xuân Mai ;

Nhà xuất bản Khoa học xã hội ;

2007

thuyntm

 

 

Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh trong khi đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội là mục tiêu mà Việt Nam đã và đang thực hiện trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện nay. Tuy nhiên sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn đặc biệt là đối với hộ gia đình, cộng đồng dân cư và ngay cả với mỗi cá nhân nói riêng.

Những nội dung được trình bày trong cuốn “Những biến đổi kinh tế - xã hội của hộ gia đình” chủ yếu dựa trên các kết quả phân tích bước đầu số liệu hộ gia đình từ các dữ liệu điều tra kinh tế - xã hội ở tất cả các vùng trong cả nước do Viện KHXH VN tiến hành trong năm 2003-2004 kết hợp với thông tin từ các nguồn khác về tình hình phát triển của Việt Nam, do 2 tác giả Vũ Tuấn Anh và Nguyễn Xuân Mai biên soạn. Sách dày 428 trang, in khổ 14,5x20,5cm, Nhà xuất bản Khoa học xã hội phát hành tháng 9/2007 tập trung phản ánh bức tranh về hiện trạng kinh tế - xã hội Việt Nam, về những biến đổi quan trọng trong đời sống của người dân, tìm hiểu ảnh hưởng của những biến đổi đó có đáp ứng được mong muốn của xã hội, của các cộng đồng dân cư và của các hộ gia đình hay không; nghiên cứu quá trình tăng trưởng kinh tế nhanh trong thời gian vừa qua dưới tác động của các chính sách đổi mới đang đặt ra những thách thức nào đối với tiến trình phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn và đô thị, ở các vùng địa lý, kinh tế lớn …

Cuốn sách gồm 5 chương chính:

Chương 1: Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của các hộ gia đình nông thôn.

Chương 2: Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của các hộ gia đình đô thị.

Chương 3: Thực trạng phân tầng mức sống.

Chương 4: Tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với đồng bào các dân tộc thiểu số.

Chương 5: Ý kiến đánh giá của người dân về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động của các cơ quan công quyền.

Có thể nói rằng với việc tập trung phân tích tác động của các chính sách vĩ mô đối với cấp vi mô (cộng đồng, hộ gia đình) trong các khía cạnh của đời sống kinh tế, xã hội, văn hoá… cuốn sách đã thông tin đầy đủ tới bạn đọc những xu thế phát triển chung và một số vấn đề nổi bật đặc thù đang gặp phải ở các khu vực, các ngành và các vùng.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

                                                                                                                                                                             Phạm Vĩnh Hà

  •  
     
  •