• “Kinh tế, chính trị thế giới năm 2008 và triển vọng năm 2009”

  “Kinh tế, chính trị thế giới năm 2008 và triển vọng năm 2009”

  Tác giả: PGS.TS. Lưu Ngọc Trịnh (chủ biên)

  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế và Chính trị thế giới Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa.

  Năm xuất bản: 2009

  Người dịch: nguyenvu

  Mô tả: “Kinh tế, chính trị thế giới năm 2008 và triển vọng năm 2009” là nhiệm vụ do Chủ tịch Viện KHXH Việt Nam giao cho Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới thực hiện với mục tiêu: Cung cấp các thông tin đã được phân tích chuyên sâu về kinh tế và chính trị thế giới năm 2008 -2009, trên cơ sở đó đưa ra một số gợi ý cho Việt Nam. Với mục tiêu đó, cuốn sách đã tập trung nghiên cứu và phân tích những vấn đề như: Tìm hiểu đặc điểm và xu hướng phát triển cơ bản và nổi bật của nền kinh tế và chính trị thế giới năm 2008; Dự báo tình hình kinh tế và chính trị thế giới (tập trung vào xu hướng và những vấn đề chủ yếu trong năm 2009); Đánh giá những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam nhìn từ khía cạnh kinh tế và chính trị. Qua đó đưa ra một số kiến nghị về đối sách kinh tế cho Việt Nam. Cuốn sách gồm 5 chương:

 •  
   
 •