Tạp chí Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên

07/11/2018

Năm 2018 ;

Số 5 ;

213 Đinh Tiên Hoàng, Buôn Ma Thuột, Dak Lak

1859 - 4042

Thể lệ gửi bài tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên
1.    Tạp chí Khoa học xã  hội Tây Nguyên là cơ quan ngôn luận của Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên. Tôn chỉ, mục đích hoạt động của tạp chí là đăng tải các nội dung liên quan đến những vấn đề cơ bản về khoa học xã hội và phát triển bền vững vùng Tây Nguyên, phổ biến kiến thức khoa học và giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học phục vụ cho phát triển bền vững vùng.
2.     Chủ đề, nội dung bài viết tạp chí là các nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về khoa học xã hội - nhân văn vùng Tây Nguyên và các vùng phụ cận, tập trung vào bốn lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hoá và môi trường. Cùng với đó là các nghiên cứu về khảo cổ học, lịch sử, dân tộc học, tôn giáo, ngôn ngữ, văn hoá dân gian, v.v. Đồng thời, tạp chí tiếp nhận các bài viết về lí thuyết phát triển bền vững và phát triển bền vững vùng, giới thiệu các tri thức địa phương, các kết quả nghiên cứu của học viên sau đại học để góp phần tham gia vào việc tăng cường tiềm lực  khoa học xã hội và nhân văn cho vùng Tây Nguyên. Trước mắt, kỳ hạn xuất bản: 3 tháng/kỳ, 80 trang, ngôn ngữ thể hiện là tiếng Việt. Bài gửi đăng được đánh máy vi tính trên khổ giấy A4, font chữ Unicode (Times New Roman), cỡ chữ 14, cách dòng 1,2pt.
3.     Bài nghiên cứu dài khoảng từ 10 đến 12 trang khổ A4 (kể cả chú thích và ảnh minh hoạ nếu có); bài trao đổi ý kiến khoảng 6 - 8 trang (trừ một số trường hợp đặc biệt); giới thiệu về tư liệu khoảng 4 - 6 trang; tin tức - sự kiện không quá 1 trang.
4.     Bài nghiên cứu phải có tóm tắt từ 5 - 10 dòng.
5.     Bài gửi đăng Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên phải chưa đăng trên các sách, báo và tạp chí khác.
6.     Các chú thích theo tiêu chí sau: a) Về bài nghiên cứu, thí dụ: Ngô Đức Thịnh (2005), Một cách tiếp cận về lịch sử Văn hoá Việt Nam, Tạp chí Văn hoá dân gian, Hà Nội, số 2, tr.8. b) Về sách, thí dụ: Chu Xuân Diên (2002), Cơ sở văn hoá Việt Nam, Nxb. Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 34. Tất cả các chú thích đều đặt ở cuối trang (trừ trường hợp thật đặc biệt). Bài viết cần có mục tài liệu tham khảo đặt ở cuối bài, xếp theo thứ tự A, B, C.
7.      Ở cuối các bài viết xin gửi kèm thông tin cá nhân: họ và tên, học hàm, học vị, địa chỉ liên lạc, điện thoại hoặc email (nếu có), số chứng minh nhân dân hoặc mã số thuế cá nhân để thuận tiện cho việc gửi nhuận bút và biếu tạp chí. Bài không sử dụng, không gửi lại tác giả.
8.     Bài viết xin gửi theo địa chỉ: 213 Đinh Tiên Hoàng, Tp. Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk.
Điện thoại: 05003873789.
Email: tapchikhxhtn@gmail.com; thuminh7778@gmail.com
Trân trọng kính mời các nhà khoa học, các nhà quản lí và bạn đọc quan tâm, tham gia viết bài và đóng góp ý kiến để Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên từng bước hoàn thiện, phát triển, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức năng của mình.

Các tạp chí khác:

  •  
     
  •