Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên số 3 (39) 2020

30/08/2021
Mục lục Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên số 3 (39) 2020

 

MỤC LỤC

Nguyễn Ngọc Trung -

Nguyễn Thị Hoài Lê

An toàn thực phẩm và các yếu tố ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm: nghiên cứu trường hợp tại tỉnh Đắk Lắk

3

Trung Thị Thu Thủy

Chính sách đối với nghệ nhân thực hành di sản văn hóa phi vật thể ở Tây Nguyên hiện nay

15

 

 

Lê Thị Thanh Huyền

 

Vài nét về liên kết vùng trong phát triển du lịch sinh thái ở các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ

23

Trương Thị Hạnh

Sử dụng đất nông nghiệp ở huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông: thực trạng, vấn đề đặt ra và một số giải pháp

34

Nguyễn Thị Việt Hưng -

Lê Phương Anh -

Lê Thị Hương

Khai thác vốn tài nguyên nhằm phát triển du lịch ở vùng ven biển huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

45

Dương Thị Ngọc Bích -

Vũ Thị Tuyết Lan

Công tác giảm nghèo tác động đến sinh kế của các dân tộc thiểu số vùng biên giới tỉnh Đắk Lắk hiện nay

57

Vũ Tuyết Lan

Vài nét tổng quan về vai trò của yếu tố văn hóa xã hội trong phát triển sinh kế tộc người

67

Trịnh Thị Thu Hiền

Xây dựng và phát triển thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp tại Gia Lai - cơ hội và thách thức

79

  •  
     
  •