Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022

29/07/2022
Nhằm đánh giá hiệu quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm, ngày 25/07/2022, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm.

Ngày 25/07/2022, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022.

Thực hiện kế hoạch chung của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, được sự nhất trí của Chi ủy, ngày 25/7/2022, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2022. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả đã đạt được trên tất cả các mặt công tác cũng như chỉ ra những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục trong 6 tháng đầu năm; từ đó xác định nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022.

Tham dự và chủ trì Hội nghị, gồm có: TS. Nguyễn Duy Thụy – Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, kiêm Tổng Biên tập tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên; TS. Phạm Xuân Hoàng – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên; ThS. Phạm Thị Xuân Nga – Chủ tịch Công đoàn. Hội nghị có mặt đông đủ toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên.

TS. Nguyễn Duy Thụy trình bày Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm.

Mở đầu Hội nghị, TS. Nguyễn Duy Thụy trình bày Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên đã tập trung tối đa mọi nguồn lực, thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao; các hoạt động khoa học của Viện được triển khai nghiêm túc, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, tuân thủ đúng các quy định của Quy chế Quản lý hoạt động khoa học của Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam. Công tác tư vấn chính sách được đẩy mạnh, gắn liền với việc chuyển giao kết quả nghiên cứu đối với các cấp chính quyền và cơ quan chuyên môn của các tỉnh Tây Nguyên. Công tác tổ chức và đào tạo, kế hoạch - tài chính được thực hiện đúng theo quy định hiện hành. Việc hoàn thiện chức năng nhiệm vụ và sắp xếp con người sau khi bố trí lại đảm bảo tinh gọn, hoạt động tốt, theo đúng chủ trương của Lãnh đạo Viện Hàn lâm, đảm bảo chức năng nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể. Công tác ứng dụng công nghệ - thông tin trong quản lý và điều hành tại Viện được tiến hành mạnh mẽ. Bên cạnh những thành tựu đạt được, báo cáo cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai các hoạt động 6 tháng đầu năm; đồng thời xác định những nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm.

Thảo luận tại Hội nghị

Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị của các đại biểu đều đánh giá cao những thành tích, kết quả công tác đã đạt được của Viện trong 06 tháng đầu năm; mong muốn các cán bộ và tập thể Viện tiếp tục nỗ lực khắc phục những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần làm việc năng động và hiệu quả, nỗ lực hơn nữa để đạt được nhiều thành tích trong những năm công tác tiếp theo.

Hội nghị diễn ra trong không khí trang nghiêm, cởi mở và kết thúc tốt đẹp./.

Các tin khác:

  •  
     
  •