Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tham gia giảng bài tại Hội nghị Báo cáo viên Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk năm 2022

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tham gia giảng bài tại Hội nghị Báo cáo viên Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk năm 2022 29/09/2022

Ngày 15/9/2022, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tham gia giảng bài tại Hội nghị Báo cáo viên Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk năm 2022

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên trao đổi giải pháp nâng cao chỉ số hài lòng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk thông qua hoạt động điều tra xã hội học

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên trao đổi giải pháp nâng cao chỉ số hài lòng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk thông qua hoạt động điều tra xã hội học 19/08/2022

Ngày 17/8/2022, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tiếp và trao đổi với đoàn công tác của với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk về nội dung điều tra xã hội học chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên thăm và làm việc với cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên thăm và làm việc với cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 08/07/2022

Nhằm phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và tham vấn chính sách phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc phòng; ngày 28/6/2022, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên đã có buổi thăm và gặp gỡ với cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4

Hội thảo khoa học góp ý bản thảo “Lịch sử Đảng bộ thị trấn Ea Kar (1989-2020)”

Hội thảo khoa học góp ý bản thảo “Lịch sử Đảng bộ thị trấn Ea Kar (1989-2020)” 14/07/2022

Nhằm hoàn thiện bản thảo cuốn Lịch sử Đảng bộ thị trấn Ea Kar (1989-2020), ngày 8/7/2022, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên phối hợp cùng Đảng ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thị trấn Ea Kar đã tổ chức hội thảo khoa học góp ý bản thảo “Lịch sử Đảng bộ thị trấn Ea Kar (1989-2020)”

Lễ ký Thỏa thuận hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo sau Đại học giai đoạn 2023-2028 giữa Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên và Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

Lễ ký Thỏa thuận hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo sau Đại học giai đoạn 2023-2028 giữa Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên và Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai 04/07/2022

Ngày 24/6/2022, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên và Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đã tổ chức Lễ Ký Thỏa thuận hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo sau Đại học giai đoạn 2023-2028

Lễ Tổng kết hợp tác 2018-2022 giữa Viện khoa học xã hội vùng Tây Nguyên và Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

Lễ Tổng kết hợp tác 2018-2022 giữa Viện khoa học xã hội vùng Tây Nguyên và Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai 01/07/2022

Ngày 24/6/2022, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên và Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đã tổ chức Lễ Tổng kết hợp tác 2018-2022

Hội thảo khoa học quốc gia năm 2022: “Xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại Đồng Nai và vùng Đông Nam Bộ hiện nay”

Hội thảo khoa học quốc gia năm 2022: “Xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại Đồng Nai và vùng Đông Nam Bộ hiện nay” 01/07/2022

Ngày 24/6/2022, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên và Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia năm 2022 với chủ đề: “Xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại Đồng Nai và vùng Đông Nam Bộ hiện nay”

Thăm dò di tích Thôn Tám (xã Đắk Wil, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) năm 2022

Thăm dò di tích Thôn Tám (xã Đắk Wil, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) năm 2022 31/03/2022

Thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông, từ tháng 2/2022 đến tháng 3/2022, Bảo tàng tỉnh Đắk Nông phối hợp với Viện Khoa học xã hội vùng Tây đã tiến hành thăm dò di tích Thôn Tám, xã Đắk Wil, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.

Điều tra xã hội học kiểm chứng các tiêu chí Bộ chỉ số cải cách hành chính tỉnh năm 2021 và sự hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước đối với 6 cơ quan ngành dọc năm 2021

Điều tra xã hội học kiểm chứng các tiêu chí Bộ chỉ số cải cách hành chính tỉnh năm 2021 và sự hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước đối với 6 cơ quan ngành dọc năm 2021 31/03/2022

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên triển khai thực hiện nhiệm vụ “Điều tra xã hội học kiểm chứng các tiêu chí Bộ chỉ số cải cách hành chính tỉnh năm 2021 và điều tra sự hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước đối với 6 cơ quan ngành dọc năm 2021”

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học: “Xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại tỉnh Đồng Nai và vùng Đông Nam Bộ hiện nay”

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học: “Xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại tỉnh Đồng Nai và vùng Đông Nam Bộ hiện nay” 08/04/2022

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học: “Xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại tỉnh Đồng Nai và vùng Đông Nam Bộ hiện nay”

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên làm việc với Thường trực Huyện ủy Phú Thiện và Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Phú Thiện

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên làm việc với Thường trực Huyện ủy Phú Thiện và Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Phú Thiện 21/02/2022

Nhằm góp phần gìn giữ và phát huy giá trị di sản lịch sử phục vụ phát triển kinh tế - văn hóa, ổn định xã hội, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của huyện Phú Thiện; ngày 18/2/2022, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Phú Thiện, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên đã có buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy Phú Thiện và Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Phú Thiện

Các tin khác:

  •  
     
  •