Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tham gia giảng bài tại Hội nghị Báo cáo viên Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk năm 2022

29/09/2022
Ngày 15/9/2022, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tham gia giảng bài tại Hội nghị Báo cáo viên Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk năm 2022

Tiếp nhận đề nghị của Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk; ngày 15/9/2022, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên đã tham gia giảng bài tại Hội nghị Báo cáo viên Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk năm 2022 với chuyên đề:“Kỹ năng nghiệp vụ nắm bắt dư luận xã hội”.

Quanh cảnh buổi tập huấn

Buổi tập huấn với sự tham dự đông đảo của hơn 50 cán bộ lãnh đạo của Hội Nông dân các cấp huyện, thành phố, thị xã. Hội nghị nhằm tập huấn các kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho đội ngũ báo cáo viên thuộc Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk.

Tại buổi tập huấn, nghiên cứu viên Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên đã truyền đạt đến các đại biểu tham dự tập huấn các nội dung bao gồm: Khái quát chung về Dư luận xã hội; quan điểm của Đảng trong việc nắm bắt dư luận xã hội; các kỹ năng cần thiết đối với đội ngũ báo cáo viên trong việc nắm bắt dư luận xã hội trong bối cảnh mới hiện nay. Các nội dung trình bày bám sát với quan điểm chỉ đạo của Đảng, lý luận gắn liền với tình hình thực tiễn của địa phương.

Buổi tập huấn diễn ra sôi nổi và thành công tốt đẹp./

Các tin khác:

  •  
     
  •