Thư mời tham dự Hội thảo khoa học cấp quốc gia năm 2022: “Khai thác giá trị các di tích lịch sử - văn hoá phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên”

03/11/2022

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2022, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác giá trị các di tích lịch sử - văn hoá phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên theo hướng nhanh và bền vững cần làm rõ các vấn đề lý luận và kinh nghiệm trong, ngoài nước về bảo tồn và khai thác các giá trị di tích lịch sử - văn hoá phục vụ phát triển; từ đó cung cấp luận cứ, luận điểm và đề xuất giải pháp tháo gỡ những vướng mắc giữa khai thác giá trị các di tích lịch sử - văn hóa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên gắn với ổn định xã hội và đảm bảo an ninh trật tự, quốc phòng vùng Tây Nguyên; Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “Khai thác giá trị các di tích lịch sử - văn hoá phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên”.

Thời gian: 07h30’, Thứ sáu, ngày 11 tháng 11 năm 2022

Địa điểm: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên

Số 01A Nguyễn Văn Linh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Hình thức tổ chức hội thảo: trực tiếp kết hợp trực tuyến qua nền tảng Google meet: https://meet.google.com/ucv-nmqo-hto

Xác nhận sự tham gia và nhận kỷ yếu trước ngày 08/11/2022 qua link: https://tinyurl.com/yzs3hjar

Ban Tổ chức trân trọng kính mời Qúy đại biểu tham dự Hội thảo.

Trân trọng./.

Các tin khác:

  •  
     
  •