Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2022

21/11/2022
Lịch nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2022 từ ngày 23/11/2022 – 25/11/2022.

Căn cứ Quyết định số 526/QĐ-KHXH ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2022, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2022.

Thời gian: 23/11/2022 – 25/11/2022

Địa điểm: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên.

Chi tiết tải tại file đính kèm

File đính kèm:

Các tin khác:

  •  
     
  •