Đại hội Chi đoàn Cơ sở Viện Khoa học xã hội vùng Tây nguyên lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2024

Đại hội Chi đoàn Cơ sở Viện Khoa học xã hội vùng Tây nguyên lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2024 16/02/2022

Căn cứ Điều lệ Đoàn, Kế hoạch số 145-KH/DTNK-TCK ngày 27/9/2021 của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương về việc "Tổ chức đại hội Đoàn các cấp, tiến tới đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027"; thực hiện Công văn số 37-CV/ĐTNKHXH ngày 19/10/2021 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam “Về kế hoạch tổ chức đại hội Đoàn các cấp của Đoàn Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam”, được sự đồng ý của Chi ủy, Lãnh đạo Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên và Ban Thường vụ Đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; ngày 15/02/2022, Chi đoàn Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên đã long trọng tổ chức Đại hội Chi đoàn Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2024. Đại hội được tổ chức song song 2 hình thức: Trực tiếp và trực tuyến kết nối với Đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Hội nghị Tổng kết công tác công đoàn năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022

Hội nghị Tổng kết công tác công đoàn năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022 14/12/2021

Ngày 14/12/2021, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác công đoàn năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022

Hội nghị công chức, viên chức và người lao động: Bình xét các danh hiệu thi đua năm 2021

Hội nghị công chức, viên chức và người lao động: Bình xét các danh hiệu thi đua năm 2021 14/12/2021

Ngày 08/12/2021, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động: Bình xét các danh hiệu thi đua năm 2021

Lễ Công bố Quyết định của Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên bổ nhiệm chức danh Thư ký tòa soạn Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên

Lễ Công bố Quyết định của Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên bổ nhiệm chức danh Thư ký tòa soạn Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên 14/12/2021

Ngày 08/12/2021, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Viện trưởng Viện Khoa học xã hội Vùng Tây Nguyên bổ nhiệm chức danh Thư ký tòa soạn Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên

Chi đoàn cơ sở Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tham gia sinh hoạt tháng 11/2021 do Đoàn Viện Hàn lâm tổ chức

Chi đoàn cơ sở Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tham gia sinh hoạt tháng 11/2021 do Đoàn Viện Hàn lâm tổ chức 08/11/2021

Ngày 05/11/2021, Chi đoàn cơ sở Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tham gia sinh hoạt tháng 11/2021 do Đoàn Viện Hàn lâm tổ chức

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 22/10/2021

Ngày 20/10/2021, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức Mít tinh kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Mít tinh Kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam và Hội thảo “Bình đẳng giới từ thực tiễn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam”

Mít tinh Kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam và Hội thảo “Bình đẳng giới từ thực tiễn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam” 22/10/2021

Ngày 20/10/2021, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tham dự Mít tinh Kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam và Hội thảo “Bình đẳng giới từ thực tiễn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam”qua hình thức trực tuyến.

Thông báo Về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 của Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên

Thông báo Về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 của Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 19/07/2021

Thông báo Về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 của Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2021

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2021 05/07/2021

Ngày 05/07/2021, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2021

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tiếp nhận chuyển giao mô hình cơ sở dữ liệu GIS, thư viện điện tử thuộc Chương trình Tây Nguyên 2016-2020

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tiếp nhận chuyển giao mô hình cơ sở dữ liệu GIS, thư viện điện tử thuộc Chương trình Tây Nguyên 2016-2020 14/05/2021

Ngày 13/05/2021, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức Lễ tiếp nhận chuyển giao mô hình cơ sở dữ liệu GIS, thư viện điện tử từ đề tài “Hoàn thiện và chuyển giao mô hình tích hợp Thư viện điện tử và Atlas điện tử Tây Nguyên phục vụ quản trị và truyền thông CSDL khoa học công nghệ” (mã số TN18/C05)

Lễ Công bố Quyết định của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam bổ nhiệm lại Viện trưởng Viện KHXH vùng Tây Nguyên, kiêm Phó Giám đốc Học viện Khoa học xã hội

Lễ Công bố Quyết định của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam bổ nhiệm lại Viện trưởng Viện KHXH vùng Tây Nguyên, kiêm Phó Giám đốc Học viện Khoa học xã hội 28/04/2021

Ngày 26/04/2021, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam bổ nhiệm lại Viện trưởng Viện KHXH vùng Tây Nguyên, kiêm Phó Giám đốc Học viện Khoa học xã hội.

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức Lễ phát động thi đua năm 2020.

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức Lễ phát động thi đua năm 2020. 13/04/2021

Ngày 02/04/2021, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức Lễ phát động thi đua năm 2021.

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 24/12/2020

Ngày 23/12/2020, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021

Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk 30/11/2020

Nhằm thúc đẩy hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk theo hướng nhanh và bền vững; ngày 27/11/2020, tỉnh Đắk Lắk, đã diễn ra buổi Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025

  •  
     
  •