Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức Lễ phát động thi đua năm 2019

21/02/2020
Ngày 21/3/2019, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức Lễ phát động thi đua năm 2019

Thực hiện hướng dẫn của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc tổ chức lễ phát động thi đua năm 2019; ngày 21/3/2019, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức Lễ phát động thi đua năm 2019. Buổi Lễ là dịp tuyên dương các cá nhân, tập thể đạt thành tích trong năm 2018 và đăng ký các danh hiệu thi đua năm 2019;

Tham dự và chủ trì Lễ phát động thi đua năm 2019, gồm có: TS. Nguyễn Duy Thụy – Bí thư Chi bộ, Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, kiêm Tổng Biên tập tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên; TS. Phạm Xuân Hoàng – Phó Bí thư Chi bô, Phó Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên; ThS. Phạm Thị Xuân Nga – Chủ tịch Công đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên. Buổi Lễ có mặt đông đủ toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên.

Mở đầu buổi Lễ, ThS. Phạm Thị Xuân Nga đại diện Hội đồng Thi đua khen thưởng trình bày báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng của Viện trong năm 2018, kế hoạch năm 2019; công bố các quyết định khen thưởng năm 2018 đối với các tập thể, cá nhân đạt danh hiệu: Chiến sĩ thi đua cấp Viện Hàn lâm, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Tập thể lao động xuất sắc, Lao động xuất sắc; Công đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2018; viên chức hoàn thành chương trình đào tạo đúng thời hạn…

Đại diện Chi bộ, Lãnh đạo Viện, TS. Nguyễn Duy Thụy đã khẳng định và đánh giá cao những kết quả Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên đạt được trong năm 2018; quán triệt việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo phương châm “Đổi mới, Sáng tạo, Chuyên nghiệp, Hiệu quả”; kêu gọi tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Viện chung sức chung lòng, quyết tâm, nỗ lực vì sự phát triển đi lên của Viện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2019.

Hưởng ứng lời kêu gọi thi đua của Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, đại diện các cá nhân, các phòng/trung tâm có thành tích xuất sắc năm 2018 đã thể hiện quyết tâm phấn đấu hoàn thành các nội dung và mục tiêu trong Kế hoạch phát động thi đua năm 2019, gắn phong trào thi đua với thực tiễn nhiệm vụ công tác và hoạt động phong trào của các nhân và tập thể để đạt được kết quả cao nhất.

Kết thúc Lễ phát động thi đua năm 2019, đại diện các tổ chức đoàn thể, các  phòng chức năng, trung tâm chuyên môn ký giao ước Thi đua năm 2019.

Buổi Lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, cởi mở và kết thúc tốt đẹp.

  •  
     
  •