Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019

21/02/2020
Ngày 26/06/2019, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019

Thực hiện kế hoạch chung của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, được sự nhất trí của Chi ủy, ngày 26/6/2019, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả đã đạt được trên những mặt công tác cũng như chỉ ra những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục trong 6 tháng đầu năm; từ đó xây dựng phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.

Tham dự và chủ trì Hội nghị, gồm có: TS. Nguyễn Duy Thụy – Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, kiêm Tổng Biên tập tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên; TS. Phạm Xuân Hoàng – Phó Bí thư Chi bô, Phó Viện trưởng; ThS. Nguyễn Tất Thịnh – Phó Chủ tịch Công đoàn. Hội nghị còn có mặt TS. Nguyễn Minh Phú – Phó Viện trưởng và đông đủ toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên.

Mở đầu Hội nghị, TS. Nguyễn Duy Thụy trình bày Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Các hoạt động khoa học của Viện được triển khai nghiêm túc, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, tuân thủ đúng các quy định của Quy chế Quản lý hoạt động khoa học của Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam. Các hoạt động phối hợp nghiên cứu khoa học, mối quan hệ giữa Viện với các tổ chức khoa học, đơn vị đào tạo và các cấp chính quyền các tỉnh Tây Nguyên ngày càng thắt chặt. Vị thế và hình ảnh của Viện ngày càng được nâng cao. Công tác tổ chức và đào tạo, kế hoạch - tài chính, công tác xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị được thực hiện đúng theo quy định hiện hành. Công tác cải cách thủ tục hành chính, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành mới, sử dụng văn bản điện tử có chữ ký số được đôn đốc triển khai. Bên cạnh những thành tựu đạt được, báo cáo cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai các hoạt động 6 tháng đầu năm; đồng thời xác định những nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp để triển khai thực hiện công tác 6 tháng cuối năm 2019.

          Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị của các đại biểu đều đánh giá cao những thành tích, kết quả công tác đã đạt được của Viện trong 06 tháng đầu năm; mong muốn các cán bộ và tập thể Viện tiếp tục nỗ lực khắc phục những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần làm việc hăng say, năng động và hiệu quả, nỗ lực hơn nữa để đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong những năm công tác tiếp theo.

Hội nghị diễn ra trong không khí trang nghiêm, cởi mở và kết thúc tốt đẹp.

  •  
     
  •