Thông báo thay đổi nhân sự

21/02/2020
Về việc điều động và bổ nhiệm TS. Nguyễn Minh Phú giữ chức Phó Giám đốc Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Ngày 28/6/2019, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ban hành Quyết định số 1005/QĐ-KHXH, về việc điều động TS. Nguyễn Minh Phú - Phó Viện trưởng Viện khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Nhà xuất bản Khoa học xã hội trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2019.

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên trân trọng thông báo tới các quý cơ quan, đơn vị và cá nhân được biết để tiện liên hệ công tác.

Các tin khác:

  •  
     
  •