Đại hội Chi đoàn Cơ sở Viện Khoa học xã hội vùng Tây nguyên lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2022.

21/02/2020
Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI và Hướng dẫn số 12 HD/ĐTNK-TCK ngày 29/3/2019 của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương về việc "Tổ chức Đại hội Chi đoàn và tổ chức Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ"; thực hiện Công văn số 28CV/ĐTNKHXH ngày 16/4/2019 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc "Tổ chức Đại hội và Hội nghị giữa nhiệm kỳ", được sự đồng ý của Chi ủy, Lãnh đạo Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên và Ban Thường vụ Đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; ngày 19/7/2019, Chi đoàn cơ sở Viện Khoa học xã hội Vùng Tây Nguyên tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2022. Hội nghị diễn ra trực tuyến, kết nối với Đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Tham dự Đại hội tại Hội trường Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên có TS. Nguyễn Duy Thụy - Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên kiêm Tổng biên tập Tập chí Khoa học xã hội Tây Nguyên, TS. Phạm Xuân Hoàng - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, ThS. Nguyễn Tất Thinh - Chi ủy viên Chi bộ Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, ThS. Phạm Thị Xuân Nga – Chủ tịch Công đoàn Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên và toàn thể Đoàn viên, thanh niên trong đơn vị. Về phía Đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, tham dự và chỉ đạo Đại hội trực tuyến có đồng chí Nguyễn Thị Hiền – Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Sau phần trình bày Báo cáo Tổng kết công tác Đoàn, phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017-2019, phương hướng,mục tiêu hoạt động của Chi đoàn nhiệm kỳ 2019 –  2022  và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2019 của Đoàn Chủ tịch, Đại hội đã nhận được góp ý và chỉ đạo của Cấp ủy, Lãnh đạo Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, Ban Thường vụ Đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cùng các ý kiến, thảo luận của Đoàn viên, thanh niên trong Chi đoàn.

Quang cảnh Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đề án Ban Chấp hành khóa mới và bầu ra Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2022, gồm 05 đồng chí.

Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hy vọng trong nhiệm kỳ tới, các đoàn viên thanh niên trong Chi đoàn sẽ không ngừng cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, luôn phấn đấu phát huy năng lực của mình, đáp ứng yêu cầu đặt ra.

  •  
     
  •